Leiden is boos over slecht rapport van ministerie OCW

`Ministerie is amateuristisch' kopte het blad van de Universiteit Leiden vorige week op de voorpagina. Rector Douwe Breimer spuwde in Mare zijn gal over het rapport `Kennis in kaart' van het ministerie van OCW. En over de wijze waarop de media dat rapport hebben geïnterpreteerd. `Leiden slechtste universiteit' schreef het Algemeen Dagblad als eerste, en die conclusie werd in verschillende kranten gretig overgenomen. De andere universiteitsbladen meten de afstraffing van hun immer arrogante collega breed uit. De Leidenaren voelen zich onheus bejegend en zijn een tegencampagne begonnen (www.allefeiten.nl).

Hun boosheid op het ministerie en de media is begrijpelijk. Dat Leiden de slechtste universiteit is, kan niet worden geconcludeerd uit `Kennis in kaart'. Staatssecretaris Rutte, die er mee naar buiten kwam, had kunnen voorspellen dat zijn rapport op oneigenlijke wijze gebruikt zou worden. De bundeling van recente en – vaak – minder recente oordelen en cijfers over het onderwijs aan de universiteiten is alleen maar bedoeld om de plus- en minpunten van hogescholen en universiteiten zichtbaar te maken, bezwoer zijn woordvoerder keer op keer. Rutte wil niet oordelen, maar studenten helpen bij het maken van een bewuste keuze. Dat de kranten er een ranglijst uit halen, is hun verantwoordelijkheid.

Om tot zo'n ranglijst te komen, moest het AD een curieuze rekensom maken. Een van de tientallen tabellen uit `Kennis in kaart' bevat scores voor deelaspecten van opleidingen, uitgedeeld door visitatiecommissies. De twee uiterste scores zijn `excellent' en `onvoldoende'. De ranglijst ontstond door per universiteit het percentage onvoldoende af te trekken van het percentage excellent. Zonder die truc scoorde Leiden relatief veel onvoldoendes, maar was men niet per se de slechtste. De universiteit erkent dat de massaliteit van studies als rechten en psychologie de kwaliteit niet ten goede komt en gaat daarom het aantal eerstejaars beperken. De Erasmus Universiteit Rotterdam, die ook vele onvoldoendes scoort, vindt dat alleen opleidingen naast elkaar kunnen worden gezet, geen instellingen.

Betreurt de staatssecretaris dat zijn poging om helderheid te verschaffen is ontaard in een mediahypeje op wankele basis? Rutte: ``Nu we twee weken later kunnen terugkijken, sta ik nog volledig achter Kennis in kaart. Maar als de universiteiten willen meedenken om de editie van volgend jaar te verbeteren zijn ze van harte welkom.''

    • Mark Duursma