Herinneringen 2

Als de zaken gegaan zijn zoals Kitty Hendriks weergeeft, dan heeft zij reden een klacht in te dienen bij het tuchtcollege van haar voormalige therapeut. Mocht die niet aangesloten zijn bij een relevante beroepsvereniging, dan is dat op zich een kwalijke zaak, ook al is het niet zo dat therapeuten die geen BIG-registratie hebben nooit te vertrouwen zijn. Wel verdient het aanbeveling, voor allen die therapie wensen, goed na te gaan of een therapeut goed opgeleid is en onder supervisie werkt.

Jammer dat er zo vaak negatieve berichtgeving over therapie in de media verschijnt en zelden iets over de krachtige heilzame werking van goede therapie, die mensen sterkt en helpt hun leven in goede banen te leiden, en die ook geen half jaar of langer hoeft te duren.

    • Els Barkema-Sala Oegstgeest