Geeuwen

Na de hele voorpagina van W&O van 30 oktober gelezen te hebben, ben ik nog niet overtuigd dat geeuwen een erotische kant heeft. Of Dirk van Delft is er niet in geslaagd het proefschrift van Dr. Seuntjens goed samen te vatten, of de vergelijking van het proefschrift met een postzegelverzameling gaat geheel op. Immers, zelfs als je postzegelverzameling compleet is, is zonder historische achtergrondkennis de samenhang nog ver te zoeken. Op zich is daar niks mis mee. Als er van een onderwerp wetenschappelijk weinig bekend is, begin je eerst alles op een rijtje te zetten. Dr. Seuntjens heeft dat gedaan, niet meer en niet minder. Vervolgens wil hij als promovendus uit die informatie iets concluderen, want je wilt tenslotte bijdragen aan nieuwe wetenschappelijke inzichten. En als dat eigenlijk niet kan, dan volgt Seuntjens de weg van de minste weerstand door medestanders te zoeken in plaats van de kritiek van Prof. Leeuw wetenschappelijk te weerleggen.

    • Eddo J. Hoekstra Italië