E-mail in British Library

Nu er steeds meer wordt gecorrespondeerd via e-mail en ook de meeste boekmanuscripten niet meer op papier worden aangeleverd, gaat The British Library actief op zoek naar digitaal archiefmateriaal. Tot de eerste e-mails in de collectie behoren die van de dichter Ted Hughes, die in 1998 is gestorven.

De nationale bibliotheek van Groot-Brittannië heeft een afdeling opgericht voor het verzamelen van dit materiaal. ,,E-mails zijn verwant aan telefoongesprekken'', zegt archivaris Jeremy John in The Times. ,,We hebben nu nog de mogelijkheid deze uitwisseling van informatie vast te leggen, maar ik ben bang dat we die zullen mislopen omdat de auteurs het belang niet inzien.''

The British Library bezit manuscripten en brieven van Austen, Wilde, Joyce, op een servetje gekrabbelde songteksten van Lennon en McCartney en vele duizenden andere handschriften. De laatste jaren daalt het aantal nalatenschappen op papier. Maar de digitale bestanden zorgen wel voor een probleem, aldus Jeremy John. Allerlei computersystemen zijn inmiddels uit de roulatie, zodat men de bestanden niet kan ontcijferen. Daarom hoopt men niet alleen op digitaal materiaal, maar ook op oude apparatuur om het te kunnen lezen.