Dure nul

Eerder weg mag weer. Het vervroegd pensioen blijft. Evenals het oude SER-advies over de WAO. Dat wordt uitgevoerd. De lonen gaan niet op nul, maar uiterst terughoudend omhoog. De eerder aangezegde versoberingen in het sociale stelsel werden door honderdduizenden op het Museumplein krachtig weggewuifd. Ze mogen nu van het kabinet met 63 jaar een punt achter hun werkgelegenheid zetten. Met fiscale zegen. En als ze eerder willen met hun eigen geld. Sociale partners en overheid hebben handen geschud. Ze zijn weer sociaal akkoord.

Een beetje vooruitgang zit er altijd wel in. Het Najaarsakkoord van vorig jaar heeft de loonstijgingen niet kunnen bedwingen. Ondanks de nagestreefde nullijn bleek de gemiddelde salarisstijging in de tweede helft van vorig jaar even hoog als in de twaalf maanden ervoor. We werden er 2,9 procent beter van. Vooral veroorzaakt door periodieke verhogingen. De nul wordt duur betaald.

Kritiek op Kok. Frankrijk en Duitsland slikken de voorstellen van de high level group van de Nederlandse ex-premier Wim Kok niet zomaar. In zijn aanbevelingen is volgens de Franse president Chirac te weinig aandacht voor het milieu en worden te weinig sociale doelen nagestreefd. En de Duitse kanselier Schröder wil het Stabiliteitspact nog soepeler toepassen dan Kok al wilde. Schone taak voor het Nederlandse voorzitterschap. Voor tekortengladiator Gerrit Zalm. Die is wel toe aan een nieuwe oorlog.

Eerder verliet de top van Philips Eindhoven en vestigde zich in Amsterdam. Ahold vertrekt uit Zaandam, laat Albert Heijn daar achter en sluit aan bij de Amsterdamse financiële gordel. Uitgever VNU zoekt het buiten Nederland. De in Haarlem groot gegroeide Katholieke Illustratie is de laatste jaren veranderd in een makelaar in informatie voor zakelijke markten. En die kunnen beter vanuit New York worden bereikt. Hogere winsten met lossere wortels.

Onrecht moet bestraft, terreur bestreden. Ongelijkheid uitgeroeid. Aan de vooravond van de opening van de concurrentieportefeuille van Neelie Kroes deed de Europese Commissie invallen bij producenten van sanitair. Het toiletpottenoffensief moet hoge prijzen en innovatieachterstand voorkomen. Europa. Best belangrijk!

Het Nederlandse virtuele veilinghuis Marktplaats.nl heeft zich verkocht aan zijn Amerikaanse branchegenoot Ebay. Die doet wereldwijd op internet goede zaken. Behalve in Nederland. Daar verkopen velen hun gebruikte spullen met behulp van Marktplaats. De handel blijft. De bazen schuiven door. Voor 225 miljoen euro. De luchtbel komt langzaam weer op spanning.

    • Cees Verschure