Dit is Holland op zijn smalst

De door de historici Bank en de Rooy geproduceerde canon van het Nederlands verleden toont Holland op zijn smalst. Het zou niet goed zijn om dit als basis voor de historische vorming op onze scholen te nemen, omdat het de leerlingen niet voldoende laat zien dat mondialisering niet alleen van vandaag is, maar een lange geschiedenis heeft. Nederland is in de vroegmoderne periode door handel met de Oost en de West verbonden geraakt en deze binding kan niet met een paar regels over de beginperiode en een paar regels over de dekolonisatie afgedaan worden. Vaderlandse geschiedenis vereist een mondiaal perspectief dat ook belangrijk is voor de zogenoemde allochtone Nederlanders. In dat verband is het ook opvallend dat een allochtone Nederlander als Spinoza, die een cruciale rol heeft gespeeld in de formulering van de Europese moderniteit, hier en in de discussie over de grootste Nederlander aller tijden geen plaats krijgt. Het is maar goed dat in de presentatie van ons materiële erfgoed, bijvoorbeeld in het Tropenmuseum, wel aandacht gegeven wordt aan de plaats van Nederland in de wereld. In het huidige tijdsgewricht is een dergelijk historisch besef van het grootste belang.

    • Peter van der Veer