Dichters op een presenteerblaadje

Voor het eind van dit jaar kan iedere Nederlander een stem uitbrengen op wie de nieuwe Dichter des Vaderlands moet worden. Gerrit Komrij heeft als eerste deze functie vanaf 2000 vervuld. Zijn officiële termijn eindigt in januari 2005.

Het Dichterschap des Vaderlands wordt georganiseerd door de Koninklijke Bibliotheek, NRC Handelsblad, Poetry International en de Poëzieclub. Twee van deze organisatoren proberen al een tijdje de actuele Nederlandse dichtkunst te ontsluiten. Deze krant publiceert wekelijks een gedicht in het vrijdagse Cultureel Supplement – deze week van Driek van Wissen – en verwijst daarbij naar de website van de Koninklijke Bibliotheek.

Op die site, www.kb.nl/dichters, presenteert de Koninklijke Bibliotheek sinds januari van dit jaar wekelijks deze `Dichter op het scherm', waarbij meer informatie kan worden geboden dan in een krant mogelijk is. De bedoeling is om poëzieliefhebbers vast in de stemming te brengen voor de verkiezing in december en om de verscheidenheid te laten zien aan dichters die gekozen kunnen worden. Tot nu toe zijn er ruim veertig gepresenteerd, uiteenlopend van Simon Vinkenoog tot Ivo de Wijs en van Anna Enquist tot Ramsey Nasr. De dichters worden voorgesteld door middel van een geïllustreerd dossier. Standaard bevat dat een chronologie, een bibliografie, citaten uit gedichten met commentaar, pagina's met kritieken, links naar andere literaire websites en een quiz: reconstrueer een gedicht aan de hand van de afzonderlijke – alfabetisch gegeven – woorden.

Het stempel dat de huidige Dichter des Vaderlands op de site drukt is groot. Op verschillende plaatsen duiken commentaren en analyses op die Gerrit Komrij, onder andere in zijn verschillende bloemlezingen, heeft gewijd aan de Nederlandse poëzie door de eeuwen heen. Komrij heeft zijn officiële termijn van vijf jaar overigens niet volledig volgemaakt: begin dit jaar maakte hij zijn aftreden bekend. ,,Ik weet niet meer wat ik er aan moet toevoegen'', verklaarde hij, ,,ik ben het zat, ik heb er tabak van.'' Sinds januari is de Dichter derhalve interim.

Behalve een groeiend aantal dossiers over levende dichters bevat www.kb.nl/dichters ook profielen over dichters uit vorige eeuwen, die in hun tijd Dichter des Vaderlands zouden hebben kunnen worden als dat instituut toen had bestaan. Het aantal is nu nog beperkt, maar loopt van Hadewych en Suster Bertken via Constantijn Huygens en Joost van den Vondel tot Jan Six van Chandelier en als meest recente Lucebert, die tien jaar geleden overleed.

www.kb.nl/dichters

    • Hans van Laarhoven