De lezer schrijft over mogelijk onjuist citeren

Citeren is iets geheel anders dan parafraseren. In de gedrukte tekst zijn het de aanhalingstekens die het verschil maken. Van NRC Handelsblad verwacht ik, dat indien er aanhalingstekens worden geplaatst, de tussenliggende tekst exact is zoals die oorspronkelijk is geuit. Of dat nu uitgesproken tekst betreft van een leraar of schriftelijke tekst van een moordenaar. Ik wil erop kunnen vertrouwen dat mijn krant feiten en meningen scherp van elkaar weet te scheiden.

In deze krant van vrijdag 5 november stond op pagina 3 de kop: `Mis ik wat? Worden ze extremer?' Twee vragen achter elkaar. Afhankelijk van de toon die je erbij kunt bedenken, kun je dit interpreteren als een naïeve uitspraak uit de jaren '60 van iemand die werkelijk geen idee heeft, of als een zwaar ironische reactie van iemand die naar de bekende weg wordt gevraagd. In het artikel zelf staat deze uitspraak nogmaals, ook tussen aanhalingstekens: ,,Maar kennelijk mis ik wat. Misschien worden kinderen wél extremer. Maar houden ze dat voor zich.'' Deze uitspraak is niet vragend maar stellend en heeft een heel andere gevoelswaarde, is concluderend.

Of worden we geacht onderscheid te maken tussen enkele aanhalingstekens in de kop en dubbele in de tekst? Mijn voorlopige conclusie is (niet vragend: is het misschien zo dat NRC Handelsblad onnauwkeurig citeert?): kennelijk citeert NRC Handelsblad onnauwkeurig. Ik hoop dat ik correct word geciteerd.

    • Maarten Barckhof