De krant antwoordt

Bij de presentatie van dit artikel op de pagina is op twee manieren gezondigd tegen de stijlregels van de krant. De lezer neemt terecht aanstoot aan de manier waarop de kop een citaat uit het stuk met een constatering als (dubbele) vraag heeft gepresenteerd. In het artikel heeft de redacteur het niet als vraag genoteerd, dus mag de eindredactie er in de kop ook geen vraag van maken.

Zo eenvoudig is het: de verslaggever in het veld moet er op vertrouwen dat geen vraagtekens boven z'n verhaal worden gezet die er niet in staan.

Een kop, zo zegt het Stijlboek, ,,dient de lezer de weg te wijzen op een pagina. Een kop bevat pakkende, compacte aanwijzingen over de aard en betekenis van het bericht (...).'' Over de betekenis van het verhaal mag op de redactie geen onduidelijkheid bestaan. Al was het maar omdat die zich anders automatisch ook meedeelt aan de lezer, bijvoorbeeld in de vorm van een toegevoegd vraagteken.

De tweede regel die hier niet is gevolgd, betreft het gebruik van vraagtekens in koppen. Het Stijlboek zegt daarover: ,,Gebruik in koppen bij voorkeur geen komma's, puntkomma's, dubbele punten, vraagtekens, laat staan uitroeptekens. Een kop wordt er rumoerig door, vooral als er ook nog met hoofdletters moet worden gewerkt.''

Deze richtlijn (`bij voorkeur') wordt naar mijn indruk in de krant vaker niet gevolgd. Ik zie vaker koppen met vraagtekens in de krant en ze ergeren me eerlijk gezegd altijd. De lezer wil geen vragen, maar antwoorden! Vragen kunnen we allemaal wel verzinnen, roep ik dan naar mijn collega's. Maar het blijven handzame leestekens – met een goed gemikt vraagteken in een kop druk je nuance uit, twijfel. Een vraagteken in de kop heeft zelfs gevoelswaarde. Je nodigt de lezer uit om mee te denken over het antwoord. Dat past allemaal erg bij deze krant. En het is een handige stoplap als de redacteur er niet helemaal in slaagde om ook antwoorden te vinden. Zo'n vraagteken geeft inderdaad een `pakkende, compacte aanwijzing' over het stuk. Namelijk dat het nog niet af is. Maar dit stuk was wel af. En de vraagtekens stonden verkeerd.

    • Folkert Jensma