Christendom en islam staan aardig quitte 2

De vraag of de koran een bruter boek is dan de bijbel, is een volkomen academische kwestie. De meeste Nederlanders, ook de weinigen die zich islamiet of christen noemen, kennen deze boeken slecht. Er is maar één boek waar we ons allemaal aan moeten houden: het wetboek, dat iedereen geacht wordt te kennen.

    • Dr. F.W. STEUTEL