Christendom en islam staan aardig quitte 1

De vergelijking door Bernard Hulsman in NRC Handelsblad van 11 november tussen de koran en het Nieuwe Testament is erg oppervlakkig en valt veel te roze voor het Nieuwe Testament uit. Dat de persoon Jezus zelf zachtmoedigheid predikte, is wel in brede kring aanvaard. Had hij zelf het Nieuwe Testament maar geschreven! Het vierde evangelie legt hem zulke krasse woorden ten aanzien van de joden in de mond, dat Hans Jansen in Christelijke Theologie na Auschwitz daar een belangrijke bron signaleerde van het christelijk antisemitisme en uiteindelijk van de Holocaust. Lees ook eens verder in het Nieuwe Testament, want het bestaat uit veel meer geschriften dan de evangeliën. Het laatste bijbelboek, Openbaring van Johannes, doet niet onder voor de inktzwarte passages die de koran aan de ongelovige wereld wijdt. Bij de vaststelling van de canon van het Nieuwe Testament hebben de oostelijke christelijke kerken lang geaarzeld tot in de 8ste eeuw of Openbaring wel tot de goddelijk geïnspireerde geschriften gerekend mochten worden. Misschien hebben zij de tegenspraak met de historische Jezus goed aangevoeld.

Wrang is dat de extreme moslims zich behalve op de koran ook op het Oude en Nieuwe Testament beroepen en bijvoorbeeld de strijd van Armageddon uit Openbaring overgenomen hebben in hun geloofsprogramma. Christendom en islam staan dus aardig quitte. Beide zijden mogen zich afvragen waarom wij zo'n absolute waarde blijven toekennen aan bundels geschriften uit heel andere tijden, hoe interessant en inspirerend die vaak ook zijn.

    • Erik Können