Brede maatschappelijke discussie is nodig

Met burgemeester Cohen ben ik het eens, dat we de boel bij elkaar moeten houden. Echter niet via de weg van de harde hand, maar door de handen broederlijk ineen te slaan. Deze vreedzame aanpak vereist echter wel van alle betrokkenen van welke landsaard, levensbeschouwelijke gezindte en/of politieke gezindheid dan ook de ruiterlijke erkenning dat extremisme (onder welke mom het ook schuilgaat) een universeel verschijnsel is en zodoende om een dito aanpak vraagt. Begrijpelijkerwijs houdt deze universele aanpak een ander type leiderschap in dan het aan plaats en tijd gebonden partijpolitieke, dat het logisch product is van ons partijpolitieke bestel. Om begrip te krijgen voor universeel leiderschap, zullen we dan ook allereerst afstand moeten nemen van ons vertrouwde bestel. Geen eenvoudig opgave, gezien de sterke rationele en emotionele verankering daarvan in onze samenleving. Toch moet dat vredelievende loswoelen werkelijkheid kunnen worden via een Brede Maatschappelijke Discussie (BMD) over de transformatie van ons partijpolitieke bestel in een waar democratisch model. Een multiculturele orde, waarin de macht daadwerkelijk bij het hard (samen-)werkende en ongewapende multiculturele volk ligt.

Met behulp van onze ongeëvenaarde ICT moet die broodnodige BMD snel en adequaat van de grond kunnen komen. Probleem daarbij is alleen dat politiek Den Haag daartoe het initiatief zal moeten nemen. Zolang dat Haagse initiatief op zich laat wachten, zolang komt de bestrijding van extremisme dan ook neer op `dweilen met de kraan open'. De kraan die met de dag harder gaat lopen, gelijk de stroom van de daaraan gelieerde Haagse krokodillentranen.

    • Wouter ter Heide