Bescherming bedreigden is niet te veel gevraagd 1

De afslachting van Theo van Gogh en de daaropvolgende discussie heeft weinig mensen vrolijk gemaakt, maar het feit dat de oproepen vanuit regeringskringen, bedoeld om onze samenleving overeind te houden, holle frasen blijken te zijn, heeft mijn maag doen omdraaien.

Ik vind het weigeren van overheidsbescherming aan moskeeën meer dan dom, alsook het dralen met persoonsbeveiliging van niet-politici.

Met het beschermen van alle bedreigde groepen op dit moment zou de overheid een duidelijk signaal afgeven. Namelijk dat iedere vorm van terrorisme bestreden wordt, zowel het fundamentalisme dat ons Theo van Gogh heeft ontnomen, als het rechts-extremisme dat moskeegangers en schoolkinderen uit hun slaap houdt.

Het argument dat daar niet genoeg mankracht voor is, vind ik niet steekhoudend. Bij grote evenementen en calamiteiten is die mankracht er namelijk wel. Kennelijk wordt de huidige situatie niet als ernstig genoeg ingeschat.

Beseft men in regeringskringen wel dat grote groepen mensen in de multiculturele steden heel graag vreedzaam willen samenleven?

En nee, Jan Peter Balkenende, dat krijgen ze niet voor elkaar door eenvoudigweg ,,met elkaar in gesprek te blijven''. Praten is namelijk niet genoeg. De opbouwende mensen uit beide groepen praten namelijk allang met elkaar. We hebben veiligheid nodig. Veiligheid om onze vrijheid van meningsuiting te waarborgen. Veiligheid om een nieuwe voedingsbodem voor fundamentalisme te voorkomen. Veiligheid voor iedereen.

    • Suzanne van Munster