Amerikanen kopen meer dan verwacht

Het Amerikaanse consumentenvertrouwen is deze maand sterker gestegen dan verwacht. Daarnaast zagen bijna alle winkelbedrijven hun omzetten stijgen, met name de wat duurdere zaken.

Economen verklaren het optimisme onder consumenten door de daling in de benzineprijzen en de verbeterde arbeidsmarkt. Vorige maand kwamen er onverwacht 337.000 banen bij, en de gemiddelde salarissen namen licht toe.

Een tussentijdse enquête van de Universiteit van Michigan wees uit dat de index van het consumentenvertrouwen momenteel 95,5 bedraagt, ruim boven de 93 die economen hadden voorspeld. Eind oktober bedroeg de index nog 91,7. De cijfers worden eind deze maand nog bijgesteld.

Het ministerie van handel meldde gisteren dat de consumptie, die tweederde van het Amerikaanse bruto binnenlands produkt uitmaakt, in oktober met 0,2 procent is gestegen. Dat is minder dan in september, toen de consumptie nog met 1,6 procent toenam.

De toename in consumptie vond over de gehele linie plaats: levensmiddelen, meubels, kleding en spullen bij warenhuizen. De aanschaf van dure artikelen, zoals auto's, viel echter tegen, en er was ook minder vraag naar electronica, en bouw- en tuinmaterialen bij doe-het-zelfzaken. De stijging in consumptie leek vooral plaats te vinden onder consumenten met hogere inkomens, aangezien zij relatief minder last hebben van de gestegen energiekosten. Dit kwam tot uiting in de omzetcijfers van WalMart en andere prijsstunters, die ietwat achterbleven, en de positieve resultaten van een warenhuisketen als Target, wiens cliëntele over het algemeen meer te besteden heeft.

Naast de consumentenuitgaven bleken gisteren ook de industriële voorraden in september te zijn gestegen, maar wel met slechts 0,1 procent. Dat was minder dan economen hadden verwacht. Het betekent dat winkels minder snel bijbestellen, en dus minder verwachtten om te zetten.

Een ander teken dat de groei in consumptie wellicht nog kan tegenvallen komt uit een enquête onder bezoekers aan winkelcentra eerder deze maand. Die liet zien dat 22 procent van de ondervraagden verwacht minder uit te geven tijdens de kerstdagen dan vorig jaar. In september was dat nog 12 procent.

    • Viktor Frölke