Winst Starbucks groeit 46 procent

Starbucks, de Amerikaanse exploitant van koffiebars, de grootste ter wereld, heeft het eind september afgesloten boekjaar 2003/2004 afgesloten met een recordwinst van 392,8 miljoen dollar (310 miljoen euro), 46 procent meer dan in het voorgaande boekjaar. De omzet nam toe met 30 procent tot 5,3 miljard dollar. Vooral in het laatste kwartaal van het boekjaar ging het hard. De kwartaalwinst steeg met bijna 50 procent tot 103,4 miljoen dollar. Starbucks had aan het eind van het boekjaar 8.569 vestigingen tegen 7.225 een jaar ervoor.