Wijn verruimt belastingaftrek voor film-cv's

Staatssecretaris Wijn wil voor ondernemingen het belastingvoordeel van investeringen in filmproducties verruimen. Het bedrag dat bedrijven fiscaal aftrekbaar in film-cv's kunnen investeren, wordt in 2005 verhoogd van 25.000 tot 100.000 euro.

Staatssecretaris Wijn van Financiën (CDA) heeft dit voorgesteld in het kader van het Belastingplan 2005 dat volgende week in de Tweede Kamer wordt behandeld.

Het totale bedrag dat Financiën beschikbaar stelt voor de fiscale steun aan film-cv's blijft volgend jaar gehandhaafd op 20 miljoen euro. Voor particulieren blijft de fiscale aftrekbaarheid beperkt tot maximaal 25.000 euro. Het kabinet wilde de regeling vanaf 2005 helemaal afschaffen. Maar op initiatief van D66 werd in een voorstel dat de regeringspartijen daags na Prinsjesdag indienden de belastingaftrek voor de film-cv's met een jaar verlengd. Het kabinet heeft deze motie overgenomen.

Wijn stelt voor dat ondernemingen die vennootschapsbelasting moeten betalen – BV's en NV's - een hoger bedrag van hun belastbare winst kunnen aftrekken als ze investeren in een commanditaire venootschap die is opgericht om een film te produceren. In de filmwereld zijn veel productiebedrijfjes actief waarvoor zo de deelname aan film-cv's verruimd wordt.

Banken en beleggingsfirma's hebben de afgelopen jaren ook op ruime schaal fiscale constructies met film-cv's aangeboden. Met een voorkeur de Nederlandse film heeft dat weinig te maken, de meeste beleggers worden aangetrokken door het rendement. Dat is bij de meeste film-cv's dank zij de fiscale aftrek verzekerd omdat de inleg geheel aftrekbaar is van het belastbare inkomen.

De film-cv is in 1999 door staatssecretaris Vermeend opgezet om de Nederlandse film te bevorderen. Mede dank zij de regeling is de filmproductie de laatste jaren sterk toegenomen. Volgens critici valt de Nederlandse component vaak nogal tegen. Het succes van de fiscale constructie was zo groot dat Financiën er al enkele jaren van af wil. Maar vanuit de Nederlandse filmwereld is er krachtig gelobbied en zowel in 2003 als dit jaar heeft de Kamer zich met succes ingezet om de regeling in stand te houden.

    • Roel Janssen