Remkes overleeft debat over Van Gogh

Minister Remkes (Binnenlandse Zaken) heeft vannacht een debat in de Tweede Kamer over de moord op Theo van Gogh overleefd. Remkes maakte in dit debat bekend dat er een nieuwe moordaanslag is verijdeld.

De minister kreeg in het debat vooral scherpe kritiek van zijn eigen partij, de VVD. Met name over de kwaliteit van het onderzoek naar de verdachte van de moord uitte VVD-fractievoorzitter Van Aartsen zijn twijfels. Maar de VVD besloot uiteindelijk dat Remkes niet hoefde af te treden. Een motie van wantrouwen, ingediend door de Groep Wilders, kreeg van geen enkele partij steun.

Remkes zei dat door de grootscheepse invallen woensdag in Den Haag, Amsterdam en Amersfoort een geplande aanslag op een persoon verijdeld is. Een woordvoerder van het landelijk parket bevestigt dat de verdachten Ismail I. en Jason W., die woensdag na een urenlange belegering in het Laakkwartier in Den Haag werden gearresteerd, worden verdacht van ,,samenspanning tot moord met een terroristisch oogmerk''. Daarbij gaat het, aldus het parket, niet om de moord op Van Gogh, maar op een andere persoon.

Volgens Remkes is het nog niet duidelijk hoeveel schade uitgelekte AIVD-informatie richting moslimterroristen heeft aangebracht aan lopende onderzoeken. De omvang ervan moet volgens Remkes nog worden vastgesteld. Hij kon ook niet uitsluiten dat de verdachte van de moord van die informatie op de hoogte is geweest.

,,Uit het AIVD-onderzoek komt vooralsnog niet naar voren dat het lek van invloed is geweest op de mogelijkheden van de verdachte om zijn daad voor te bereiden'', aldus Remkes. ,,Wij weten niet of hij informatie heeft gekregen en als dat wel zo is geweest, wat voor gevolgen dat bij hem tussen zijn oren heeft gehad.'' Volgens Remkes is er geen sprake van een tweede lek, maar betreft het dezelfde persoon die in een Utrechts onderzoek naar voren kwam als AIVD-lek. Daarbij ging het om een tolk/vertaler van de AIVD, zo blijkt uit de Feitenreconstructie die Remkes woensdag naar de Kamer stuurde.

Zowel Remkes als minister Donner (Justitie, CDA) hield tijdens het debat overeind dat de AIVD niet geblunderd heeft bij het observeren van de verdachte van de moord, Mohammed B. Ook waren er, ondanks de bedreigingen aan het adres van Van Gogh, geen fouten gemaakt bij de persoonsbeveiliging van de cineast.

De Tweede Kamer steunt het pakket maatregelen van beide ministers om terrorisme harder aan te pakken. Politie en veiligheidsdiensten krijgen meer bevoegdheden en het verheerlijken of goedpraten van ernstige misdrijven wordt strafbaar gesteld.

CDA, VVD en GroenLinks steunen een voorstel van de PvdA om vanaf 2008 geen verblijfsvergunning meer te geven aan buitenlandse imams. Zij moeten dan een opleiding in Nederland hebben gevolgd.

WEINIG STEUN: pagina 3

HOOFDARTIKEL: pagina 7