Groei Japan komt vrijwel tot stilstand

De economische groei is in Japan vrijwel tot staan gekomen. In het derde kwartaal bedroeg de groei slechts 0,1 procent ten opzichte van het voorgaande kwartaal, terwijl analisten gemiddeld rekenden op 0,5 procent.

Belangrijkste redenen voor de zwakke prestatie zijn het inzakken van export en bedrijfsinvesteringen. Exportgroei, met name richting China, van rond de 5 procent per kwartaal was een van de belangrijkste factoren in de relatief goede prestaties van Japan in de tweede helft van vorig jaar en de eerste van het lopende.

Terwijl China de snelle groei van de economie probeert af te remmen, is de groei van de Japanse export ingezakt tot slechts 0,4 procent. Bedrijfsinvesteringen, twee kwartalen terug met 6,6 procent groei een zeer belangrijke factor, zijn het laatste kwartaal juist gedaald met 0,2 procent.

De ,,teleurstellende cijfers'' zijn echter ,,niet zo slecht als ze op het eerste gezicht lijken'', stelt zakenbank CSFB in een schriftelijk commentaar. ,,Ze geven slechts aan dat een periode van aanpassing eerder is gearriveerd dan verwacht'', aldus de bank. Deze periode van aanpassing, verband houdend met ontwikkelingen in de wereldeconomie, zal zeker ,,enkele kwartalen'' duren waarna opnieuw expansie volgt.

Minister Heizo Takenaka (Economisch Beleid) reageerde voorzichtig op de cijfers. ,,De economie ondergaat aanpassingen tijdens een opwaartse klim'', aldus Takenaka. ,,Reden om deze zienswijze te wijzigen is er niet, maar wel moeten we de economische omstandigheden nauw in de gaten houden.'' Minister Sadakazu Tanigaki (Financien) was rechtlijniger en stelde dat de nieuwe cijfers in overeenstemming zijn met de regeringsvisie dat de Japanse economie herstellende is.

Positief aan de cijfers is dat er weinig verandering is in de particuliere consumptie, die met een groei van 0,9 procent vrijwel gelijk is aan de voorgaande kwartalen. Wel wijzen analisten erop dat de Olympische Spelen (bijvoorbeeld in de verkoop van platte beeldschermen) een factor kunnen zijn geweest die de consumptie extra hebben opgestuwd.

Overheidsuitgaven lang de kurk waarop economische groei dreef blijven net als in de voorgaande kwartalen een dalende tendens vertonen. Premier Koizumi heeft bij zijn aantreden enige jaren geleden gezegd deze uitgaven te willen terugdringen wegens de ongekend hoge schuld van de Japanse overheid.