Cohen krijgt geen informatie AIVD

De Amsterdamse burgemeester Cohen kreeg vorige week geen gehoor bij de ministers Donner en Remkes met zijn pleidooi om een onafhankelijk onderzoek naar de uitwisseling van informatie tussen hem en landelijke opsporingsdiensten over terreurdreiging.

Gisteren maakte minister Remkes (Binnenlandse Zaken) in het Kamerdebat ook duidelijk dat Cohen er niet op hoeft te rekenen dat burgemeesters in de toekomst wel automatisch geïnformeerd worden over AIVD-onderzoeken.

Enkele dagen na de moord op Theo van Gogh uitte Cohen openlijk zijn twijfels over de vraag of opsporingsdiensten hem voldoende geïnformeerd hadden over de terreurdreiging in zijn stad en de onderzoeken naar de betrokkenheid van Mohammed B. bij terreurnetwerken.

Zo wist hij naar eigen zeggen niet dat de Nationale Recherche in oktober vorig jaar al een inval had gedaan in panden in Amsterdam waar vorige week een aantal arrestaties in het onderzoek naar de moord op Theo van Gogh werden verricht.

Volgens Cohen is dergelijke adequate informatieuitwisseling cruciaal voor de lokale driehoek van burgemeester, hoofdcommissaris en hoofdofficier van justitie bij het ontwikkelen van veiligheidsbeleid in de stad. Maar binnen de huidige regels blijft die lokale driehoek verstoken van cruciale informatie, zo blijkt volgens hem uit zijn eigen `feitenonderzoek'. ,,Uit de brief (van Remkes en Donner, red.) blijkt dat er heel veel informatie was bij de AIVD en dat die ook gedeeld is met de Regionale Inlichtingen Dienst (RID). Maar al die informatie is binnen dat domein gebleven. Dat klopt ook volgens de regels, maar daardoor was er heel veel dat het politiekorps niet wist.''

Cohen is verantwoordelijk voor de besluitvorming over persoonsbeveiliging als het gaat om de openbare orde. Maar als het om stafrechtelijke onderzoeken gaat, dan krijgt hij weinig informatie. ,,Als het gaat om justitiële opsporing, hoef ik bij de huidige regelgeving niet geïnformeerd te worden. Het is ook niet de bedoeling dat de informatie straks overal terecht komt, maar nu is de voorziening te nauw. Daar moet een debat over komen.'' Minister Remkes zegde gisteren een dergelijk debat met de burgemeesters toe. Maar hij liet meteen weten dat het openbaar bestuur ,,geen operationele AIVD-informatie'' krijgt.

In de Tweede Kamer klonk gisteren kritiek op de manier waarop het Amsterdamse OM na de moord op Van Gogh twee dagen lang niet aan het ministerie van Justitie had gemeld dat VVD-fractievoorzitter Van Aartsen genoemd stond in de brief die was aangetroffen op het lichaam van de cineast. Minister Donner (Justitie, CDA) kreeg daar pas twee dagen later, op donderdag, de beschikking over. Van Aartsen kreeg daarna beveiliging.