Bruinja

In het interview van Kester Freriks' met de Friese dichter Tsead Bruinja (Cultureel Supplement, 5 november 2004) komen op een bepaald moment Bruinja's voordrachtsactiviteiten (met muzikale ondersteuning) aan de orde. Met geen woord wordt daar gerept over de `godfather' en de icoon van de Friese voordrachtskunst Tsjebbe Hettinga. Twee bundels van hem (Frjemde kusten, Fan oer see en fierder, resp. uit 1995 en 2000) gaan vergezeld van een cd waarop de performer Tsjebbe Hettinga te beluisteren valt. Mijn idee is dat gezegd mag (en moet) worden dat eigenlijk iedere hedendaagse Friese dichter schatplichtig is aan deze markante voortrekker van de Friese voordrachtskunst.

    • Jan Wopereis