Antillen tegen plan van Verdonk

De Antilliaanse regering is niet bereid om mee te werken aan een toelatings- of uitzettingsregeling voor criminele Antilliaanse jongeren.

Een gemengde adviescommissie die door de Nederlandse en Antilliaanse regering is ingesteld, kan daarom geen eindrapport uitbrengen. Die commissie was ingesteld nadat minister Verdonk (Integratie) de Tweede Kamer had toegezegd dat zij een strenger toelatingsbeleid zou ontwikkelen.

Afgelopen week heeft de Antilliaanse premier Ys de commissie laten weten dat zijn regering niet zal meewerken aan een verkapte vorm van toelatings- of uitzettingsregeling, zoals de commissie in haar conceptadvies had voorgesteld. Nu de opdracht van de werkgroep is mislukt, staat Verdonk onder druk van de Tweede Kamer die eerder een motie had aangenomen waarin juist wel werd aangedrongen op een strenger migratiebeleid voor criminele Antilliaanse jongeren.

Premier Ys vindt het vreemd dat hem wordt verweten dat het werk van de commissie is mislukt. ,,De taak van de commissie was nooit om te praten over toelatings- of verwijderingsregelingen. Het doel was te komen met alternatieven voor de aanpak van de Antilliaanse probleemjongeren in Nederland'', aldus Ys tegenover het persbureau ANP. ,,Ik heb vanaf het begin duidelijk gemaakt dat mijn regering nooit zal instemmen met migratiebeperkende maatregelen.''

Een van de Nederlandse voorstellen van de commissie is dat Antilliaanse ongeschoolde jongeren tussen 16 en 24 jaar een verplicht vormingstraject moeten volgen. Voldoen ze er niet aan, dan komen ze Nederland niet binnen. Premier Ys wijst dit resoluut af. ,,Een ongeschoolde Italiaan komt Nederland probleemloos binnen, maar een Antilliaan niet. Het is ongehoord dat er richting de Antillen gediscrimineerd wordt'' Een ander idee is screening bij aankomst op Schiphol, zodat ze eventueel op hetzelfde vliegtuig teruggezet kunnen worden.

Nu de commissie er niet in is geslaagd om een advies uit te brengen, is het de vraag of minister Verdonk eenzijdig maatregelen kan opleggen die de komst van Antilliaanse jongeren naar Nederland kunnen verhinderen. In de Tweede Kamer bestaat verdeeldheid over de vraag of dat binnen het koninkrijk juridisch mogelijk is. Volgens het Kamerlid Sterk (CDA) kan Nederland dat eenzijdig opleggen. Volgens GroenLinks is dat juridisch niet mogelijk.