168 extremisten in `Infobox'

Sinds mei worden extremisten geregistreerd in een Infobox van de gezamenlijke diensten. Waarom zat Mohammed B. daar niet in?

Gisteren, ten tijde van het Kamerdebat over de moord op Theo van Gogh, zaten er 168 mensen in de Contra-Terrorisme-infobox. Vandaag kunnen dat er meer zijn, of minder.

Het debat over de moord werd gisteren beheerst door de vraag waarom de verdachte van de moord, Mohammed B., niet behoorde tot de `groep van 150' die door de inlichtingendiensten in de gaten wordt gehouden. Uit het feitenrelaas dat de ministers Donner (Justitie, CDA) en Remkes (Binnenlandse Zaken, VVD) naar de Kamer stuurden bleek namelijk dat B. in de afgelopen jaren meerdere keren was opgedoken in het netwerk rondom de zogenoemde Hofstadgroep.

Sinds mei dit jaar hanteren de opsporingsdiensten een nieuw informatiesysteem om extremisten in de gaten te houden: de CT-infobox. De schotten tussen de AIVD, het openbaar ministerie, de KLPD (landelijke politie) en de IND (immigratiedienst) moeten daarmee geslecht worden.

Op basis van de informatie van de verschillende diensten kan besloten worden actie te ondernemen tegen personen in de box. Dat kan een aanpak via het strafrecht zijn, het vreemdelingenrecht, het `verstoren' van personen of via de inlichtingendiensten blijven volgen.

Het aantal mensen dat in de infobox zit wisselt, zo legden ministers Donner en Remkes gisteren uit. Sinds mei is de box in eerste instantie gevuld met mensen die in de verschillende bestanden van de diensten voorkwamen. Daarna zijn er doublures verwijderd en zijn er nieuwe personen aan toegevoegd, terwijl anderen uit de box verdwenen, bijvoorbeeld doordat ze zijn uitgezet.

Mohammed B. is, zo blijkt uit de antwoorden van Remkes, wel `voorgedragen' om opgenomen te worden in de groep. Remkes: ,,Wat er gebeurd is, is dat geen van de afzonderlijke deelnemers [..] in die box de informatie over B. zodanig hebben gewaardeerd dat deze in aanmerking zou zijn gebracht voor plaatsing op de lijst die in aanmerking kwam om in bewassing te gaan in die box.'' Met andere woorden: de AIVD zag B. niet als kernlid van de Hofstadgroep, het openbaar ministerie kon hem niet strafrechtelijk vervolgen en de IND kon hem niet uitzetten, want B. heeft een Nederlands paspoort.

Het feit dat B. de afgelopen jaren meerdere malen met justitie in contact kwam, was geen reden hem op te nemen in de box. Dat bij zijn laatste aanhouding in september (wegens zwartrijden) een lijst werd gevonden met telefoonnummers en e-mailadressen van mensen uit de Hofstadgroep, was voor de CT-infobox slechts een bevestiging van wat men al wist: Mohammed B. figureerde in de periferie van de groep, men dichtte hem geen sleutelrol toe.

Remkes: ,,Ik maak me ook zorgen als ik dat profiel [van B., red.] zie. Maar wetende wat het verschil is met de kernleden, kan ik me dat onderscheid wel voorstellen.'' Donner zei daar gisteren over: ,, Het is niet een lijst van topfiguren. Het is mogelijk dat topfiguren niet in de box zijn opgenomen [..]. Nogmaals, de box is een instrument om vroegtijdig signalen op te vangen.'' Dat dat in het geval van B. niet was gelukt, betreurden beide bewindslieden, en ze erkenden dat de werking van de CT-infobox nog verbeterd kan worden. ,,Maar we zijn pas sinds dit voorjaar bezig'', zei Remkes.

De Kamer wilde daar geen genoegen mee nemen, zo bleek. Iemand als B., die onder de ogen van de inlichtingendiensten radicaliseerde, had gesignaleerd moeten worden, zo hielden zij Remkes en Donner voor. Remkes hielp de Kamer uit haar droom: ,,Als wij al die personen in Nederland in de box willen plaatsen, van vandaag op morgen, dan ontploft die box.''

    • Egbert Kalse