Verheerlijken haat strafbaar

Het kabinet wil mensen die aanzetten tot haat en geweld uit bepaalde functies kunnen weren. Het verheerlijken of goedpraten van ernstige misdrijven wordt strafbaar gesteld. De politie en de veiligheidsdiensten krijgen meer bevoegdheden en capaciteit.

Dat kondigen de minister Donner (Justitie, CDA) en Remkes (Binnenlandse Zaken, VVD) aan in hun brief van gisteren aan de Kamer. De maatregelen maken deel uit van een verregaand programma om radicalisering binnen de islam tegen te gaan.

Daarbij hoort ook een `actieprogramma' om tegenwicht te bieden aan radicale stromingen binnen de islam. De overheid gaat mensen die werken in het onderwijs, politie en (jeugd-)hulpverlening door ,,een veelheid van interventies toerusten om alerter te kunnen reageren'' op radicalisering. Het kabinet wil dat in het programma opvattingen van liberaal-islamitische denkers en publicisten onder de aandacht worden gebracht.

Donner en Remkes willen zo een ,,tegenstrategie'' ontwikkelen die tot doel heeft het ,,ideologisch en sociaal tegengaan en isoleren'' van stromingen binnen de islam die de gewelddadige strijd tegen de westerse samenleving propageren of ondersteunen. Ook moeten gematigde moslimjongeren meer aan de samenleving worden gebonden. Volgens de ministers beloopt het aantal personen dat ,,in termen van actief daadwerkelijk geweld denkt'' overigens eerder in de duizenden dan in de honderden.

Om de radicalen te volgen, kondigen de ministers een ,,aanzienlijke uitbreiding'' aan van de technische middelen en de capaciteit om mensen te volgen en te observeren. De AIVD moet zoveel mogelijk toegang krijgen tot relevante databestanden.

Het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD) krijgt een sterkere positie om verstorend op te treden bij ,,aan terrorisme gerelateerde activiteiten'' en in te grijpen in `radicaliseringsprocessen'.

Tegen moskee-organisaties en mensen waarvan of bij wie sprake is van onacceptabele activiteiten zal de overheid optreden met maatregelen op het terrein van vreemdelingen, financiële toezicht en politiek-bestuurlijke maatregelen.