`Stimuleren oudere mag met beetje dwang'

,,De vergrijzing begint bij veel mensen al op hun veertigste. Vanaf je dertigste neemt de mentale capaciteit ieder jaar met 1 procent af.'' De directievoorzitter van Arbo Unie, D. van der Laan, nam het begrip `oudere' wel erg ruim, gistermiddag op een congres van de Raad voor Werk en Inkomen (RWI) over het vergrijzingsdilemma. De 64-jarige Sonja Barend leidde het congres `Grijs geeft kleur aan de werkvloer'.

Uit een analyse van de RWI van vorige week blijkt dat de vergrijzing al vanaf 2006 tot personeelstekorten leidt. Vooral onderwijs en overheid krijgen met tekorten te maken. Niet iedere sector zal last hebben van werknemers die de komende jaren met VUT en prepensioen gaan. De grote uitstroom van ongeschoolden geeft juist ruimte aan andere ongeschoolden die nu moeilijk aan werk komen.

Uit economisch oogpunt moeten dus vooral hoger opgeleiden langer aan het werk blijven. P. Leisink, hoogleraar Bestuurskunde aan de Universiteit van Utrecht, ziet veel ,,achterstallig onderhoud'' bij de scholing van ouderen. ,,Oudere werknemers scholen zich nauwelijks buiten hun eigen onderwerp.'' Daardoor wisselen ze weinig van functie en bestaat de kans dat ze vastlopen voordat ze met prepensioen kunnen.

,,Ouderen ontzien is ouderen verwaarlozen.'' Zo verwoordde Van der Laan de mogelijke conclusie van het congres. Hij wees hiermee op de noodzaak in ouderen te investeren. Dit gebeurt nu voornamelijk bij jongeren, ouderen worden in CAO's voornamelijk ontzien. De `oudelullendagen', zoals RWI-voorzitter J. van Zijl de voor oudere werknemers gereserveerde dagen noemde, bleken veel werkgevers een doorn in het oog. De dagen zouden beter voor scholing kunnen worden ingezet.

Vanaf 1 december wordt een tijdelijke subsidieregeling van kracht die `leeftijdsbewust beleid' zou moeten stimuleren. Werkgevers kunnen hierop een beroep doen als ze hiermee werknemers langer door kunnen laten werken.

Maar stimuleren hoeft niet altijd vriendelijk. Een aanwezige personeelsmanager vindt dat hij zijn personeel best mag dwingen aan een cursus mee te doen. Hij denkt dat er anders weinig van terechtkomt. Ook FNV-voorzitter L. de Waal laakt het gebrek aan `scholingscultuur'. Wat hem betreft mogen werknemers hier wel toe gedwongen worden, ,,in een combinatie van rechten op scholing in een CAO én dwingend stimuleren''.