Sexy krijgsvolk

Waarom zou een blond meisje in West-Mongolië het bewijs vormen voor het ware bestaan van de Amazones? Geen idee. Toch is dat wat de documentaire Priestess warrior ons wil doen geloven. De feiten waar de documentaire over vertelt zijn interessant, maar door de drang naar amusement hangt alles als los zand aan elkaar. Jammer.

De Amazones zijn een mythologisch vrouwelijk krijgsvolk, waarover de oude Grieken graag en veel schreven. Herodotus dacht dat ze in Zuid-Rusland leefden. Het verhaal begint dan ook met een prachtige opgraving in Zuid-Rusland. De sympathieke Russische archeoloog Jablonsky – die overigens een aardige zanger blijkt – heeft in een ongeschonden grafheuvel een skelet gevonden van 2.500 jaar oud, uit de tijd van Herotodus.

Het skelet is vrouwelijk, zo blijkt uit DNA-onderzoek. Én er liggen wapens bij de dode. Het is een mooie aanwijzing voor het bestaan van bewapende vrouwen. En er blijken al eerder zulke graven te zijn gevonden. Of daarmee echt ook een heel Amazonevolk heeft bestaan, blijft de vraag, maar kennelijk namen ook vrouwen wel eens de wapens op. En dat is historisch een mooi gegeven.

Maar de Amerikaanse archeologe Jeanine Davis-Kimble, die een beetje verloren bij de opgraving rondhangt, wil meer. Omineus wordt verteld dat Davis Kimble zich al haar hele leven laat inspireren door de Amazonemythe: autonome vrouwen! Dat de verhalen over dit sexy krijgsvolk vooral geïnspireerd lijken door typisch patriarchale erotiek maakt haar kennelijk niet veel uit. Davis-Kimble is ook gefascineerd door het verhaal dat de Amazones blond zouden zijn geweest. Wie kan het nou wat schelen?

Maar ineens zijn we in Mongolië. Daar heeft Davis Kimble een blond autochtoon meisje gevonden. Hopla, even wat wangslijm afnemen bij haar en haar moeder, de buisjes naar een Duits DNA-lab sturen en tjongejonge: haar DNA-profiel is identiek aan dat van het eerder gevonden skelet! Over het DNA-profiel van haar moeder horen niks meer, en evenmin horen we of misschien niet álle Mongolen dezelfde DNA-markeringen hebben – te paard over de steppe is Zuid-Rusland daar bijna naast de deur. En dan nog, wat zegt zo'n afstamming over het ware bestaan van Amazones? Oké, het blonde meisje kan goed paardrijden.

Priestess warrior, National Geographic, 22.00-23.00u.

    • Hendrik Spiering