Schuldenland Argentinië rekent zich eventjes rijk met Chinese miljarden

Maar liefst drie nationale dagbladen hadden zondag exact dezelfde primeur. Een anonieme, zeer hooggeplaatste Argentijnse regeringsfunctionaris maakte bekend dat de Chinese regering weldra met de Argentijnse regering een megacontract gaat tekenen. China zou 20 miljard dollar uittrekken om in Argentinië olie te zoeken, wegen aan te leggen, huizen te bouwen en een hogesnelheidslijn aan te leggen tussen Córdoba en Buenos Aires.

In ruil krijgen de Chinezen de toezegging dat ze jarenlang kunnen genieten van Argentijns vlees, olie, graan en soja.

Het was groot nieuws in Argentinië. Voor het eerst in jaren zou het buitenland weer substantieel investeren in het land dat in 2002 goeddeels stopte met het aflossen van de buitenlandse schuld van 140 miljard dollar. De Argentijnse regering heeft bijvoorbeeld nog steeds geen akkoord kunnen bereiken met obligatiehouders die zo'n 80 miljard dollar te goed hebben. Maar China zou Argentinië er weer bovenop helpen. Tijdens het bezoek dat de Chinese president Hu Jintao volgende week aan Argentinië brengt, zou het akkoord worden ondertekend.

Maar nog geen 24 uur na het bekend worden van het nieuws – dat nadrukkelijk werd gepresenteerd als een persoonlijk succes van president Kirchner die eerder dit jaar op bezoek was in China – haastten de Chinezen zich het nieuws tegen te spreken.

Rijksvoorlichter Yang Yang, in Buenos Aires om het staatsbezoek voor te bereiden, maakte bekend dat het genoemde bedrag weinig realiteitswaarde heeft. China is wel bereid om ,,op de lange termijn'' strategisch samen te werken met Argentinië, maar van investeringen van 20 miljard dollar kan geen sprake zijn.

Volgende week moet bekend worden wat er wel gebeurt.

    • Marcel Haenen