Nadenken alvorens te doen en te spreken 3

Dat moslims hier meer aan hun geloof en tradities hangen dan de mensen in eigen land, is een bekend verschijnsel. 0ok geëmigreerde Nederlanders in Canada en Amerika doen dat. Veel moslims hier zijn zeer ontheemd en iemand die grof de spot drijft met je geloof, ras of levensovertuiging, trapt op je hart.

Moslims hadden hier rechtszaken over moeten aanspannen. Misschien kenden zij die weg niet. Nu zijn alle moslims zondebok geworden door één godsdienstwaanzinnige. Hoe meer wordt opgeroepen tot oorlog tegen extremisten, hoe groter de tweedeling in de samenleving zal worden.

Laten we dit soort gruweldaden proberen te voorkomen door begrip en openheid. En minder gretig ingaan op verketteringen zoals door anti-moslimextremisten als Hirsi Ali. Stop met de hetze en laten we tonen dat christelijke normen en waarden gebaseerd zijn op liefde en niet op haat.

    • Nelly Soetens