Meer werk van integratie

Eurocommissaris Antonio Vitorino (Justitie en Binnenlandse Zaken) waarschuwt voor uitsluiting van jonge moslims.

De moord op filmer Theo van Gogh door een radicale moslim is een aanval op heel Europa. Dat zegt Eurocommissaris Antonio Vitorino (Justitie en Binnenlandse Zaken). Volgens hem hebben alle lidstaten van de EU te maken met terroristische acties van radicale moslims die een globaal karakter hebben. ,,Die acties richten zich niet tegen landen, zoals de aanslag op de treinen in Madrid, maar tegen de waarden, de grondslagen van Europa'', aldus Vitorino. Hij woont in Groningen de eerste ministeriële EU-conferentie over integratie bij.

Waarom betuigt de Europese Commissie, het dagelijke bestuur van de EU, dan nu pas haar solidariteit met Nederland?

,,Vorige week vrijdag op de bijeenkomst van de regeringsleiders hebben we dat ook al gedaan in de vorm van het zogeheten `The Hague Program'. Daarin zijn we overeengekomen dat we gezamenlijk de terreur moeten bestrijden. We moeten voorkomen dat jonge moslims radicaleren en in handen vallen van terroristische organisaties. We moeten meer werk maken van de integratie van minderheden in de Europese landen.''

Maar waarom pas nu een gezamenlijk aanpak voor integratie? De inburgeringsproblemen van allochtonen zijn niet nieuw.

,,Ik erken dat we in de EU lange tijd achterover hebben geleund. Dat we dachten dat integratie, het mengen van nieuwe culturen en religies met die van de landen waarin ze zich vestigden, weliswaar een proces van lange adem zou zijn, maar dat het uiteindelijk wel zou lukken. We zien nu dat de problemen van de tweede generatie een stuk serieuzer zijn dan die van hun ouders. Die spreken veelal de taal niet. Maar de jongeren kennen noch de cultuur van hun land van herkomst, noch voelen ze zich thuis in Europa.''

Dus er komt een plan van aanpak hoe Europa de strijd met de radicale moslims gaat aanpakken?

,,Dat zullen we zeker doen. Maar de integratie zelf vindt op nationaal, op lokaal niveau plaats, op het werk, op school en in de wijk. Maar we moeten wel de basisprincipes formuleren die aan de integratie van nieuwkomers in Europa ten grondslag liggen. Daarover moet later deze maand op de bijeenkomst van ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken overeenstemming worden bereikt.

,,Ik zie drie manieren om het probleem aan te pakken: we moeten zorgen dat moslimjongeren niet sociaal worden buitengesloten en economisch worden gemarginaliseerd. Dat voorkomt dat ze zich aangetrokken voelen tot fundamentalistische stromingen in de islam. Ook moeten we iedereen straffen die zich niet aan de nationale wetten houdt – of dat nu gaat om criminele overtredingen of om uitingen van radicale islam. Ook moeten we de islamitische gemeenschappen mobiliseren. Initiatieven om de radicalisering van jonge moslims te voorkomen, moeten bij hen vandaan komen.''

Nederland wil graag dat de imams niet langer van buiten komen, maar in Nederland worden opgeleid.

,,Dat probleem zie je in heel Europa. De EU heeft daarom een proefproject om imams hier op te leiden. Dat gebeurt al in Engeland, maar we zijn ook met de Nederlandse regering in gesprek voor een project hier.''

    • Froukje Santing