Licht hogere kwartaalwinst voor Aegon

De verzekeraar Aegon heeft het afgelopen kwartaal een 3 procent hogere winst geboekt van 448 miljoen euro. Gecorrigeerd voor eenmalige posten steeg de winst bijna met een kwart.

Dat heeft het verzekeringsconcern vanochtend bekendgemaakt. Het concern zegt tevreden te zijn met de ,,sterke'' cijfers over dit jaar. Aegon richt zijn aandacht vooral op de resultaten exclusief boekwinsten op beleggingen die verkocht worden en de belasting die hierover moet worden betaald. Het resultaat, exclusief de winsten op verkochte aandelen en vastgoed, steeg in het derde kwartaal met 22 procent naar 489 miljoen euro. De nettowinst steeg veel minder snel, voornamelijk door een 59 procent hogere belastingafdracht.

In Amerika, de belangrijkste markt van Aegon, liep de afzet van kapitaalverzekeringen met een gegarandeerd minimumrendement – een soort koopsompolissen – sterk terug. Volgens bestuursvoorzitter D. Shepard besteedt Aegon bewust minder aandacht aan de verkoop van deze polissen door de lage marktrente. Hierdoor zijn de producten zowel voor verzekeraars als consumenten minder aantrekkelijk. Shepard wijst erop dat sommige concurrenten hun afzet in deze markt sterk opvoeren, maar dat dit ten koste gaat van hun winstgevendheid. De nettowinst van Aegon in Amerika steeg, in dollars gemeten, met 25 procent in het derde kwartaal.

In Nederland zijn de resultaten minder rooskleurig. Aegon zag de winst hier dalen doordat het een eenmalige voorziening moest treffen. Volgens Aegon was dat nodig omdat het verwachte rendement op in het verleden verkochte verzekeringspolissen neerwaarts moest worden bijgesteld.

Net als ING heeft Aegon deze week een dagvaarding gehad van een regionale Amerikaanse officier van justitie in het kader van onderzoeken naar de verzekeringsindustrie. Aegon kreeg het verzoek voor informatie niet van de gevreesde aanklager E. Spitzer van het arrondissement New York – zoals ING – maar van de state attorney general van Connecticut. Aegon vermoedt dat de onderzoeken in de verzekeringssector zich met name richten op schadeverzekeraars en op de collectieve contracten die verzekeraars met bedrijven afsloten. Aegon zegt nauwelijks actief te zijn op deze markten.

Eerder deze week kondigde VNU aan zijn hoofdkwartier naar Amerika te verplaatsen omdat hier de meeste omzet en winst wordt gemaakt. Aegon behaalt ook meer dan de helft van zijn winst in de Verenigde Staten, maar bestuursvoorzitter D. Shepard zei vanochtend dat een verhuizing op dit moment niet aan de orde is. ,,Zeg nooit nooit, maar Aegon heeft hier zijn wortels. Wat voor ons veel belangrijker is, is het dollareffect in onze resultaten.'' Die drukt de laatste jaren de resultaten.