Krant geeft blijk van 1 november-mentaliteit

In de zojuist afgelopen Amerikaanse verkiezingen is vaak de uitdrukking 10 september-mentaliteit gebruikt, waarmee wordt bedoeld dat iemand de les van 11 september niet heeft geleerd. Ik vrees dat NRC Handelsblad in haar hoofdartikel van 4 november `Bush' strikte moraal' van een vergelijkbare 1 november-mentaliteit blijk geeft.

Zo wordt er gesteld dat het contrast tussen een seculariserend Europa en een godvrezend Amerika niet duidelijker kan zijn. Hoezo seculariserend? Was het maar waar. Ik dacht dat de rituele slachting van een Nederlander duidelijk heeft gemaakt dat we te maken hebben met het tegenovergestelde.

Verder wordt er geschreven dat de stemmers op Bush de strijd tegen het terrorisme als een morele kwestie opvatten. Ik neem aan dat ook Democratische kiezers terrorisme veroordelen. Ik mag hopen dat de krant dat ook doet.

Ook zou het artikel internationale samenwerking laten prevaleren boven het eigen morele gelijk. Maar werken de Amerikanen al niet ruimschoots met ons samen in zowel Irak als Afghanistan? Het lijkt mij dat ook wij niet zouden samenwerken als wij dat moreel niet juist zouden vinden. We kunnen van de Amerikanen niet anders verwachten.

Het artikel concludeert ten slotte dat Europa na de verkiezing van Bush maar op het eigen kompas moet varen. Ik hoop niet dat dit het 1 november-kompas is dat ons heeft geleid naar religieus terrorisme.

    • Joes Leopold