Het beeld

De belegering van het Laakkwartier bleek gisteren slecht geschikt voor televisie. Tussen kwart voor drie 's morgens en half vijf 's middags gebeurde er erg weinig, en wat er gebeurde bleef grotendeels buiten beeld. Dat gold ook voor de feitelijke bestorming van de bovenwoning en de arrestatie van twee verdachten.

De daguitzendingen van het NOS Journaal vormden een aanfluiting, doordat permanent de verwachting werd gewekt dat er actie in de lucht hing, zonder die belofte te kunnen inlossen. De crosstalks met verslaggeefster Nicole le Fever kregen iets potsierlijks, evenals de telefonische contacten met een achtergebleven bewoonster. Het RTL-Z nieuws op RTL5 deed het nauwelijks beter, al waren de pretenties terecht bescheidener. Pas vanaf het achtuurbulletin deed de redactionele superioriteit van het NOS Journaal zich gelden, met name door de bijdragen van verslaggever Lex Runderkamp, altijd zeer goed geïnformeerd over de gedachten en voornemens van het openbaar ministerie. Als je de hele dag wilt uitzenden, waar wel wat voor te zeggen valt bij gijzelingen en andere oorlogsachtige episoden, dan moet je ook de hele dag je beste mensen inzetten voor analyse, duiding en presentatie.

Voor een deel kun je het de journaals niet kwalijk nemen dat ze faalden. Ook alle buitenlandse journaals stonden met hun straalzenders op de tramrails vergeefs op nieuws te wachten. De autoriteiten hadden speciaal het luchtruim boven Den Haag gesloten om de media te belemmeren in eventuele pogingen van bovenaf nieuws te verzamelen. Natuurlijk kijken ze in de Antheunisstraat ook televisie, dus is enige voorzichtigheid geboden, maar het absolute stilzwijgen en de media laten vertrouwen op telefonische verslaggeving door toevallige buurtbewoners, vormt geen garantie voor crisisbeheersing.

In Nova betoonde Jeroen Pauw zich zeer cynisch tegenover terrorismedeskundige Uri Rosenthal over diens communicatielessen aan politici. Premier Balkenende bracht vandaag pas zo'n les in de praktijk, namelijk dat je in tijden van crisis de camera moet laten zien dat je ter plekke bent – bij de afgebrande basisschool in Uden – en meeleeft met de burgers.

Ook in Nova illustreerde een Haagse onderwijzeres perfect de nieuwe Hollandse ziekte: ongeloof dat wat elders gebeurt ook zomaar hier kan plaatsvinden. De onderwijzeres vertelde dat haar leerlingen in een kringgesprek het heel erg hadden gevonden van de school in Uden, maar niet bang waren, omdat Uden ver van Den Haag lag. En nu twee mannen met handgranaten zich in hun stad hadden verschanst, waren ze ineens heel erg bang, misschien weer banger dan nodig.

De laatste journalistieke blunder van een dag van wachten – op de persconferentie, op een brief aan de Kamer – maakte RTL4. Tijdens de uitzending van Barend & Van Dorp had een redacteur op een briefje geschreven dat volgens het NOS Journaal de advocaat van Mohammed B. zich uit angst terugtrok. Interessante, zeer Hollandse conclusie, aangezien de NOS alleen maar gemeld had dat hij persoonsbewaking kreeg.

    • Hans Beerekamp