Gemeenteraad: geen subsidie voor Carré

De Amsterdamse gemeenteraad wil theater Carré geen jaarlijkse subsidie van 1,1 miljoen euro geven. De raad wil ook opheldering van wethouder Belliot van Cultuur over het buiten medeweten van de raad verstrekken van een lening van 13 miljoen euro aan Carré.

Wethouder Hannah Belliot nam Carré in september toch op in haar Kunstenplan voor de periode 2005-2008, ondanks een negatief advies van de Amsterdamse Kunstraad. Maar volgens de gemeenteraad komt het jaarlijkse subsidiebedrag van 1,1 miljoen overeen met de aflossing die Carré jaarlijks moet terugbetalen op een lening van 20 miljoen van de gemeente.

In december vorig jaar besloot het Amsterdamse college van B en W om Carré een extra lening van 13 miljoen te geven, opdat Carré in januari 2004 met een grootscheepse renovatie van het pand kon beginnen. Wethouder Belliot informeerde raadsleden daar pas zondag in detail over. ,,Dat is haar goed recht'', aldus raadsslid Gijs Weenink (CDA). ,, Dat is ondenkbaar'', aldus raadslid Ruud Nederveen (VVD). ,,De raad is niet goed geïnformeerd. Ik was zeer verrast en ontstemd.'' Volgens Nederveen geeft de wet het college de ruimte tot ,,privaatrechtelijke handelingen'', zoals het verstrekken van leningen, ,,maar niet als die leiden tot politieke controverse.''

Via haar woordvoerder laat Belliot weten dat aan de raad geen toestemming gevraagd hoeft te worden voor het verstrekken van een lening.

Carré had al een lening uitstaan van 7 miljoen voor de verbouwing van het achterhuis in 1994. De renovatie van Carré kost in totaal 27 miljoen euro. De gemeente, eigenaar van het pand, neemt daar 10 miljoen van voor haar rekening.

De gemeenteraad vindt dat Carré zichzelf moet bedruipen en wil de 1,1 miljoen die voor het theater gereserveerd is binnen het Amsterdamse Kunstenplan voor de periode 2005-2008 verdelen onder instellingen die worden gekort op hun subsidie. Nederveen: ,,Carré moet buiten het Kunstenplan blijven. Dat geld is voor programmering, niet om leningen voor verbouwingen te dekken.'' Raadslid Charlotte Riem Vis (PvdA): ,,De lening is voor 25 jaar en dan zou Carré al die tijd in het Kunstenplan moeten worden opgenomen. Van Carré-directeur Hein Jens hoorde ik dat Carré voldoende eigen inkomsten heeft om de exploitatie rond te krijgen.''

Volgens Hein Jens heeft Riem Vis hem verkeerd begrepen. ,,Voor de financiering van de renovatie heb ik geen subsidie nodig, wel voor de financiering van activiteiten.'' De gemeenteraad haalt de renovatie en de exploitatie door elkaar, zegt Jens. Nederveen doet dat af als ,,een definitiekwestie''. ,,Ik ben niet onder de indruk.''

Jens: ,,Aan aflossing en rente ben ik per jaar wel 1,8 miljoen euro kwijt. Waarom zou Carré geen subsidie krijgen om activiteiten te organiseren als verder elke vierkante meter Amsterdamse cultuur wordt ondersteund?''