Export domineert economische groei

De Nederlandse economie is in het derde kwartaal met 1,4 procent gegroeid ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Dat is het hoogste groeitempo sinds drie jaar. Ten opzichte van het tweede kwartaal nam het volume van het bruto binnenlands product (bbp) toe met 0,2 procent.

Dit heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vanmorgen bericht. De economische groei is vooral te danken aan de export. Die nam toe met 8,3 procent ten opzichte van een jaar geleden. De invoer steeg, met 8,4 procent iets sneller. Omdat het exportvolume veel groter is dan het volume van de invoer, nam het handelsoverschot toch toe. De toename van de bestedingen van zowel consumenten als de overheid was op jaarbasis bescheiden in het derde kwartaal. De investeringen vertoonden een lichte krimp.

De groei van 1,4 procent op jaarbasis houdt een lichte versnelling in ten opzichte van vorige kwartalen. In het eerste kwartaal van dit jaar bedroeg de groei 1,2 procent, in het tweede kwartaal 1,3 procent. Vorig jaar was er nog sprake van een forse krimp van de economie. Het Centraal Planbureau rekent met een groei van 1,25 procent gemiddeld over heel 2004.

Econoom H. Berendsen van de Rabobank zei vanmorgen in een reactie dat de groei ,,nog steeds niet overhoudt. De binnenlandse bestedingen laten het nog steeds afweten.'' Oplopende voorraden droegen in het derde kwartaal bij tot de economische groei, maar Berendsen zei dat juist het feit dat de voorraden oplopen ook een teken is dat de binnenlandse bestedingen achterblijven bij de verwachtingen. Analist A. Christian van Morgan Stanley noemde het groeicijfer vanmorgen een ,,negatieve verrassing''.

Van kwartaal op kwartaal bedroeg de groei 0,2 procent, na een lichte krimp in het tweede kwartaal en een groeispurt in het eerste kwartaal. In Duitsland kwam de kwartaalgroei over het derde kwartaal uit op 0,1 procent.

achtergrond: pagina 18