EU verenigd tegen radicale islam

De radicale islam moet beter bestreden worden. Alle landen van de EU gaan daar gezamenlijk hard tegen optreden. Dat bleek gisteren op de eerste dag van de tweedaagse ministeriële EU-conferentie over integratie in Groningen.

Volgens minister Verdonk (Vreemdelingenzaken en Integratie, VVD) is het nu tijd om strikt te zijn in het afdwingen van de westerse waarden, zowel in Nederland als in de andere lidstaten. ,,De EU mag geen broedplaats worden voor moslimterrorisme.''

Door de moord op filmmaker Theo van Gogh, vorige week dinsdag in Amsterdam, is het accent van de conferentie van inburgering naar de bestrijding van de radicale islam verschoven. ,,Europa staat voor de taak de radicalisering onder jonge moslims tegen te gaan, maar we moeten ook voorkomen dat allochtonen worden gediscrimineerd'', aldus de minister.

In een persconferentie na de eerste zitting op de conferentie zei Verdonk dat haar EU-collega's massaal hun medeleven en steun hadden uitgesproken aan de Nederlandse regering en de Nederlandse bevolking over de moord op Van Gogh. Desondanks laten Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en België, belangrijke Europese immigratielanden, verstek gaan in Groningen.

Volgens Verdonk ,,moeten de lidstaten nog wennen aan het idee dat het integratiedebat ook op Europees niveau wordt gevoerd''. Ze gaf toe dat het beter was geweest als meer landen een minister of staatssecretaris hadden afgevaardigd. Het doet evenwel niets af aan het historische karakter van deze conferentie, aldus Verdonk. ,,De integratieproblematiek is urgenter dan ooit.''

In de anderhalf jaar dat Verdonk nu minister is, stelden veel buitenlandse collega's haar de vraag waarom Nederland lange tijd zoveel migranten heeft toegelaten. Waarom we dachten dat al die mensen met verschillende culturen en achtergrondenn elkaar uiteindelijk wel zouden vinden in de multiculturele samenleving. ,,Dat is niet gebeurd'', aldus Verdonk. ,,Nederland is naïef geweest over integratie.'' Volgens Verdonk moeten we trots zijn op onze waarden en normen en die ook uitdragen.

Op de conferentie wordt geprobeerd om overeenstemming te bereiken over de elf basisbeginselen van het migratie- en integratiebeleid in de EU. Een van de belangrijkste principes is dat nieuwkomers hun andere culturen en religies in Europa mogen genieten, mits ze daarmee niet in conflict komen met de rechtstaat in de afzonderlijke lidstaten.

Europa moet er volgens Verdonk voor waken dat de vreedzame meerderheid van de moslimbevolking de dupe wordt van de daden van terroristische moslimextremisten. ,,We zullen niet toestaan dat de moslimgemeenschap wordt beschuldigd en buitengesloten. Dat er een tweedeling ontstaat. En dat we belanden in een spiraal van angst en haat, van vervreemding, stigmatisering en polarisatie'', aldus Verdonk in haar speech. ,,Er zijn steeds meer allochtonen die wel positief bijdragen aan de samenleving. Juist die mensen moeten we aan ons binden.''