Discussie wordt te vaak zonder moslims gevoerd

Paul Scheffer tracht in Opinie & Debat (6 november) een beeld te creëren van de moslims in dit land, waar ik me niet in kan vinden. Hij kenschetst burgemeester Cohen als iemand die verwoede pogingen doet om ,,de boel bij elkaar te houden'', terwijl volgens Scheffer de vraag moet zijn hoe we de boel bij elkaar moeten houden. Die vraag is juist nu gevaarlijk, omdat hij hiermee impliceert dat de manier waarop mensen als Cohen opereren de verkeerde is. Hij meent derhalve te kunnen constateren dat onze maatschappij ten prooi zal vallen aan desintegratie.

Hij geeft te kennen niet tevreden te zijn met de discussie binnen de moslimgemeenschap. Maar kritiek van moslims op de eenzijdige berichtgeving wuift hij weg. Het zwijgen van moslims zou ertoe bijdragen dat de vooroordelen jegens hen met de dag groter worden. Feit is echter dat de discussies in de pers en op de televisie vaak over moslims gaan zonder die moslims er zelf bij te betrekken. Hij heeft gelijk als hij zegt dat de mening van de `gewone' burger moet worden meegenomen. Maar uiteindelijk zijn het de beleidsbepalers die de juiste richting moeten aangeven. Zij dienen zich dan ook te bedienen van argumenten en dienen geen angstpolitiek te bedrijven.

De reacties van moslims naar aanleiding van de brute moord op Theo van Gogh bagatelliseert Scheffer door zich af te vragen of dat geen reacties zijn die Nederland nu wil horen. Daarmee raakt hij wellicht de crux van de hele discussie. Zijn stelling dat tolerantie alleen kan overleven binnen duidelijke kaders van ons rechtsstelsel zal door geen enkele moslim worden bekritiseerd. Jammer is dat hij hiermee tracht aan te geven dat moslims dat gedeelde referentiekader niet accepteren. Hij zou beter moeten weten.

    • Cebeli Gönül