De corrumperende werking van olie

De westerse maatschappij is erger aan olie verslaafd dan een junk aan opium. De enorme conflicten en spanningen in het Midden-Oosten (en niet alleen daar) hangen nauw samen met onze verslaving. Want wij kunnen niet zonder olie, zeker niet de komende 20 tot 30 jaar. Dus moeten wij wel zorgen voor een stabiele aanvoer van olie. En daarom mag het Midden-Oosten niet radicaliseren en daarom wordt Israël door dik en dun gesteund als onze partner daar.

Wat kan olie corrumperend werken en niet alleen in de oliestaten, maar ook op het wereldtoneel. Om af te kicken, zullen we veel moeten accepteren en voor lief nemen. Als we dan maar niet de duivel met Beëlzebub willen uitdrijven en op atoomenergie gaan gokken. Dan is modern kolen stoken nog beter en gemakkelijker te realiseren. Wat dan wel? Een nieuwe westerse energiepolitiek is noodzakelijk, met als eerste prioriteit de onafhankelijkheid van olie op een af te spreken termijn. Anders lukt het nooit.

Een goede communicatie hierover vormgeven is noodzakelijk, jarenlang en intensief. Wij allen moeten het doen. Via marktordening het energiegebruik verminderen door energiearme technologie te stimuleren. Wettelijk afdwingen, dat de consumptie van energie per hoofd van de westerse bevolking daalt, bijvoorbeeld in onze regio via strenge wettelijke normen voor isolatie van huizen, voor het gebruik van zonneboilers.

Maar ook een veel sterkere ontmoediging van energiegebruik bij het privé-autorijden en privé-vliegreizen. Gratis openbaar vervoer, enzovoort. Natuurlijk is dat allemaal niet genoeg. Om onafhankelijk te worden, zullen we hard moeten werken aan de productie van vernieuwbare energie ter vervanging van olie en gas.

Ook zal het wel onontkoombaar zijn om een bevolkingspolitiek te moeten voeren om het aantal inwoners van dichtbevolkte landen te verminderen en het zelfvoorzieningsniveau te verhogen.

En natuurlijk moeten we ook de Arabieren steunen om zonder olie-inkomsten te kunnen leven. Misschien krijgen we dan eindelijk vrede in het Midden-Oosten.

    • A.F. Feith Voorburg