We komen niet alleen in actie om te scoren

Het kleine politiekorps Flevoland presteerde in 2003 het beste. Volgens korpschef Eringa werken de prestatiecontracten.

Het is leuk voor de inwoners van Flevoland en voor zijn dienders. En korpschef Pier Eringa (43) van Politie Flevoland is er best trots op dat zijn korps (duizend mensen) tot de best scorende van de 26 van ons land hoort. Maar zich op de borst kloppen doet hij niet: ,,Alle korpsen krijgen over 2003 een prestatiebeloning. De conclusie die je kunt trekken is dat de Nederlandse politie het zo slecht nog niet doet. Kennelijk werken prestatiecontracten. Ze maken de politie actiever en leiden tot meer repressie.''

Hoewel Binnenlandse Zaken gisteren nadrukkelijk stelde dat korpsen qua prestaties niet met elkaar vergeleken kunnen worden, blijkt uit de cijfers dat Flevoland op alle zes indicatoren in 2003 het meeste is verbeterd ten opzichte van 2002. Die indicatoren zijn: daling ziekteverzuim, tevredenheid van burgers, beschikbaarheid van politie, aantal staandehoudingen, het aantal bij het OM aangeleverde verdachten en doelmatigheid.

Eringa, twee jaar korpschef in Flevoland, vindt dat er een goede balans moet zijn tussen repressie (verdachten aanhouden, bekeuren, rechercheren) en de aanwezigheid van blauw op straat. ,,Agenten op straat vertalen zich niet in aantallen processen-verbaal, maar zijn uit preventief opzicht wel van belang.'' Dat geldt zeker in deze tijd van dreigend moslimextremisme. ,,Als terrorismebestrijding een speerpunt mocht worden, dienen de prestatiecontracten anders te worden ingevuld. Dan moet je niet alleen gericht zijn op fietsachterlichten, maar ook op jonge mannen die bij wijze van spreken plotseling hun haar en baard laten groeien en traditionele kledij gaan dragen.''

Dus moeten agenten nog nadrukkelijker in de wijk aanwezig zijn. ,,Toezicht houden, rondlopen, zodat je zaken signaleert. Dat levert geen cijfertjes in contracten op, maar is wel van groot belang'', vindt hij. ,,Tachtig procent van onze zaken lossen we op dankzij tips, getuigenverklaringen en signalementen die burgers ons doorgeven.'' Daarom vindt hij dat de politie, behalve criminelen vangen, ook tijd moet inruimen voor een praatje met de burger. ,,Anders klaagt het publiek terecht dat men ons nooit ziet en kennen ze de politie alleen nog als ze aangifte doen.''

Flevoland krijgt als prestatiebeloning van 400.000 euro van Binnenlandse Zaken. Eringa wil het geld besteden aan zijn afdelingen. ,,In de automatisering of in het aanbrengen van tussenschotjes bij balies, zodat de privacy van de burgers gewaarborgd is.'' Maar ook het potje waaruit attenties voor getuigen en tipgevers worden betaald, kan ermee gevuld worden.

Hij ontkent, wat criticasters beweren, dat de politie alleen in actie komt voor zaken die in de contracten staan omschreven. ,,We verschuilen ons niet achter ons prestatiecontract. De politie is nu toch ook aanwezig bij de Eurotop in Groningen. En we zetten ons in bij terrorismebestrijding.''

Een groot misverstand bij het publiek is, aldus Eringa, dat de politie snelheidscontroles gebruikt om aan zijn quotum te komen. ,,Die vallen buiten de contracten.'' Eringa vindt ,,turven op snelwegen'' niet nuttig. ,,We moeten ons minder richten op de hoeveelheid bekeuringen voor snelheidsovertredingen, maar meer op onveilig en asociaal rijgedrag.''

In 2003 leverde Politie Flevoland bijna 5.300 zaken aan bij het OM. In 2002 waren dat er bijna 500 minder. Dit jaar gaat het korps naar de 7.000 zaken. Het oplossingspercentage in Flevoland ligt op 30 procent, landelijk is dit 20 procent. De reden is dat de dienders in de polder allround zijn, vermoedt Eringa. Een onderverdeling naar lichte politieman zware zaken wordt in Flevoland niet gemaakt. ,,We zijn niet selectief in wat we oppakken. Ook iemand die ziet dat zijn fiets gestolen wordt door een junk, mag erop rekenen dat die zaak bij ons niet op de plank belandt.''

Het ziekteverzuim daalde in Flevoland tot 6,3 procent, waar dit landelijk gemiddeld op 8 procent ligt. Eringa ziet een verband met het gevarieerde takenpakket van de politieman. ,,Dat leidt tot grotere arbeidsvreugde.''

    • Karin de Mik