WAO-keuring

UWV moet de keuringsmethode voor arbeidsongeschikten aanpassen, zo heeft de Centrale Raad voor Beroep gisteren bepaald.

Pagina 15