Van de telefoon naar de top

Hoe verandert een prijs of onderscheiding je leven? Acht winnaars geven antwoord. Vandaag Anne van der Weijden, Secretaresse van het Jaar 2001.

Anne van der Weijden (42) heeft van die dagen. Dan heeft ze slecht geslapen, is ze gehaast en probeert ze haar auto op een oneigenlijke manier in te voegen. ,,Op zulke momenten realiseer ik mij dat ik een voorbeeldfunctie heb', zegt de Secretaresse van het Jaar 2001. ,,Stel je voor dat er een journalist achter me rijdt. Of een opdrachtgever. Of een secretaresse. En ze denken: wat doet die Van der Weijden nou?' Prijswinnaars kunnen zich volgens haar geen roekeloos gedrag permitteren.

Overdreven? ,,Nee', vindt Van der Weijden, want de effecten van haar uitverkiezing tot Secretaresse van het Jaar mogen niet worden onderschat. Bij de sportschool werd zij onlangs aangeklampt door een vakgenote die haar column in het blad Management Support had gelezen. ,,Ze vond het zo'n herkénbaar stuk', zegt Van der Weijden. ,,En daar werd ik blij van.' Mensen herkennen haar van de foto's die na haar uitverkiezing in kranten en vakbladen verschenen. En na vandaag zal zij ook voor lezers van NRC Handelsblad geen vreemde meer zijn. ,,Ik ben mij er sterk van bewust dat ik een boegbeeld ben voor een bepaalde groep. Mensen beschouwen je al snel als autoriteit.'

Secretaresse van het Jaar word je niet zomaar. Allereerst moet je door je baas worden voorgedragen. Vervolgens worden er tien secretaresses genomineerd. En dan volgt ,,een heavy sollicitatiegesprek' met ,,een behoorlijke jury'. In Van der Weijdens geval bestond die onder anderen uit twee voorzitters van de vakverenigingen van secretaresses, FNV-voorzitter Lodewijk de Waal, de directeur van het opleidingsinstituut Schoevers en de directeur van het Nederlands Centrum van Commissarissen en Directeuren (NCD). ,,Alle genomineerden werden aan de tand gevoeld', vertelt Van der Weijden. ,,Over het vak, over hun persoonlijkheid, over de verplichtingen die aan het winnen van de prijs verbonden zijn. In mijn geval pakte dat goed uit.'

Een Secretaresse van het Jaar moet voldoen aan tal van verplichtingen. Als `gezicht van de secretaresses in Nederland' wordt zij geacht lezingen aan vakgenoten te geven bij scholen, bedrijven en non-profitorganisaties. ,,Dan sta je soms voor driehonderd secretaresses een praatje te houden. Dat moet je kunnen én leuk vinden.' Het vakblad Management Support benaderde Van der Weijden voor het schrijven van een maandelijkse column en sinds tweeënhalf jaar is zij (vrijwillig) bestuurslid van de beroepsvereniging voor directiesecretaresses, NVD. Van der Weijden: ,,En dan heb ik het nog niet eens over al die adviescolleges waarin ik zitting heb genomen.' Heeft ze nooit het gevoel dat ze geleefd wordt? ,,Nee, want ik kan goed `nee' zeggen. En ik wist van tevoren waar ik aan begon.'

Door al die lezingen, borrels en vergaderingen kwam Van der Weijden steeds meer in de schijnwerpers te staan. Een plek die haaks staat op het dienstverlenende karakter van haar beroep, zegt zij. Het leverde haar de afgelopen jaren vaak bewonderende blikken van vakgenotes op tijdens voordrachten. ,,Ze kijken vaak tegen mij op', constateert zij. ,,Vragen: `hoe heb je dat nou bereikt? En: hoe kan ík dat ook bereiken?'. Vleiend? ,,Ja', vindt de voormalige Secretaresse van het Jaar. ,,Maar ik geef altijd duidelijk aan dat niet iedere secretaresse de top hoeft te bereiken. En dat lang niet iedereen die aandacht plezierig vindt. Ik heb ooit een kandidaat-Secretaresse van het Jaar gesproken die terugkijkend zei: had mijn baas mij maar nooit voorgedragen. Een bloemetje was ook mooi geweest.'

Eind 2002 moest Van der Weijden het stokje overdragen aan een vakgenote. De bestuursfuncties die uit haar uitverkiezing voortsproten, bekleedt zij echter nog steeds. En zij wordt, als voormalige Secretaresse van het Jaar, nog regelmatig gevraagd om een lezing te geven. ,,Sinds kort werk ik voor het opleidingsinstituut Schoevers als office consultant', vertelt Van der Weijden enthousiast. ,,Ik adviseer bedrijven hoe zij hun secretariaat kunnen inrichten en welke scholingmogelijkheden er voor hun secretaresses zijn.' Een promotie? ,,Zonder meer', vindt Van der Weijden, die toegeeft dat het ,,enigszins ironisch' is dat zij als gevolg van haar uitverkiezing tot Secretaresse van het Jaar, een punt heeft gezet achter het secretaressebestaan.

Over twee weken: Oscar-winnares Marleen Gorris

Rectificatie / Gerectificeerd

NCD

In het artikel Van de telefoon naar de top (10 november, pagina 24) wordt het Nederlands Centrum van Commissarissen en Directeuren (NCD) vermeld. De afkorting staat voor Nederlands Centrum van Directeuren en Commissarissen.

    • Danielle Pinedo