Takfir: kameleon onder islamisten

De strijd tegen moslimterreur is een ideeënstrijd, schreef VVD'er Van Aartsen. Wat is er bekend over de ideeën van de koranleraar die volgens de AIVD de moordenaar van Van Gogh inspireerde?

Ze zijn de kameleon onder de moslimextremisten. Hen is alles toegestaan wat Allah en de koran verboden hebben zolang ze daarmee de gewapende heilige strijd dienen tegen ongelovige joden, ongelovige christenen en afvallige moslims. Drank, varkensvlees, diefstal, het vervalsen van paspoorten en het niet eerbiedigen van de ramadan: de mujahedin (strijders) van Takfir wal Hijra leven een modern westers leven zodat ze diezelfde ongelovige westerse maatschappij van binnenuit kunnen vernietigen.

De Syrische koranleraar van Mohammed B, verdachte van de moord op Theo van Gogh, is volgens de inlichtingendienst AIVD lid van de moslimextremistische beweging Takfir wal Hijra. Dit is een stroming binnen de gewelddadige politieke islam, staat in een ambtsbericht van de toenmalige BVD in 2001, die een gewapende strijd voert tegen ongelovigen: joden, christenen en afvallige moslims.

De Franse terrorismedeskundige Roland Jacquard kwalificeert Takfir wal Hijra als islamitisch fascisme. Aanhangers van Takfir wal Hijra zijn de allerfanatiekste islamisten, zegt Jacquard, die adviseert aan de Raad van Europa en de Verenigde Naties.

,,Zij zijn degenen die worden ingeschakeld om ontwrichtende grote aanslagen te organiseren en uit te voeren.'' Met indoctrinatie als handelsmerk: ,,Takfir wal Hijra is een sekte. Als je er eenmaal inzit, kom je er nooit meer uit.''

Ideoloog van Takfir wal Hijra, staat in het Nederlandse ambtsbericht, is de in 1959 geboren Palestijn Abu Muhammad Asem al-Maqdisi. Maqdisi is een fel tegenstander van partijvorming en democratie. ,,Hij streeft naar het herstel van de eenheid van de islamitische umma die door een kalief op exclusieve basis van de islamitische wet (shari'a) geleid wordt.'' Sinds 1990 hebben de leden van de Takfir wal de Palestijnse Afghanistan-veteraan Hijra Abdellah Al Rifaee (Abu Issa) als `kalief' geaccepteerd, aldus de inlichtingendienst. Deze is woonachtig in het Verenigd Koninkrijk.

Abu Issa wil zijn islamitische wereldrijk opbouwen vanuit Pakistan, het uitverkoren land van de hijra (emigratie). Abu Issa, blijkt uit zijn publieke uitlatingen, vindt ook stelen geoorloofd zolang dat gebeurt op vijandig grondgebied van ongelovige christenen, joden en afvallige moslims.

Daar leven namelijk kuffaar (ongelovigen), en die mogen worden benadeeld ter verdediging van de islam. De inlichtingendienst vermoedt dat het criminele geld verdwijnt naar ,,broeders in Pakistan, Soedan en Eritrea''.

In Spanje wordt de hand van Takfir wal Hijra vermoed achter een uitgebreid terreurnetwerk dat de afgelopen weken onder de codenaam `operatie Nova' werd opgerold.

Deze operatie stond leiding van de Spaanse onderzoeksrechter Baltasar Garzón. De groep had Garzóns eigen rechtbankgebouw in Madrid op het oog voor een grote aanslag.

De sekte ronselde haar leden volgens de onderzoeksrechter onder moslims in de Spaanse gevangenissen. Dat had als voordeel dat een belangrijk deel van de 31 verdachten bij arrestatie al vastzat.

Het Spaanse onderzoeksdossier naar Takfir wal Hijra, die in Spanje opereerde onder de naam `Martelaren voor Marokko', kwalificeert het salafisme, de extreem fundamentalistische ideologie die ook Al-Qaeda-aanhangers inspireerde, tot samenbindend element.

Maar van een duidelijke hiërarchie binnen de organisatie is geen sprake. Dat maakt de organisatie moeilijk grijpbaar.

Duidelijk is wel dat verschillende veroordeelde criminelen zich tot de Takfir wal Hijra aangetrokken voelden omdat ze als martelaar alsnog een plek kunnen verwerven in het paradijs. Diefstal, oplichting, vervalsing, drugshandel: alles is toegestaan mits het de heilige oorlog tegen de ongelovigen ten goede komt.

Aldus gehersenspoeld door de leider of emir van de groep (,,psychologische en religieuze voorbereiding'', staat in het dossier van Garzón) zijn de volgelingen bereid tot de meest vergaande acties tegen personen. Zelfmoord is daarbij hooguit een noodzakelijke consequentie van de weg die voor hen wordt uitgestippeld. Het martelaarschap staat in hoog aanzien in strijd tegen de vijand, individuele en spontane acties worden gewaardeerd.

Door hun vermogen desnoods jarenlang een onopvallend bestaan te leiden bleken de strijders van Takfir wal Hijra in het verleden bijzonder succesvol. De moordaanslag op de Egyptische president Anwar Sadat, in 1981, door soldaten uit het Egyptische leger wordt toegeschreven aan de Islamitische Jihad. Deze groep zou later in fracties uiteenvallen, waaronder Takfir wal Hijra.

Later dook Al Takfir op in Algerije als uitvoerder van hit-and-run-aanslagen die los stonden van de terreuraanslagen uitgevoerd door het FIS. Vorig jaar werden in Soedan enkele verdachte Takfir-leden gearresteerd die verantwoordelijk werden gehouden voor het opstellen van een dodenlijst van elf prominente christelijke en linkse politici, juristen en journalisten.

Sommige van de deelnemers aan de aanslagen van 11 september, zoals Mohammed Atta, worden voor Takfir-leden gehouden vanwege de hoge mate waarin hun profiel voldoet aan dat van een deelnemer in deze sekte.

De Algerijnse GIA is volgens de Nederlandse inlichtingendienst het ,,meest spraakmakende voorbeeld van een groepering die de takfirideologie tot het extreme in praktijk heeft gebracht. Deze terroristische organisatie begon met aanslagen op vertegenwoordigers van de staatsmacht, maar leeft zich sinds enkele jaren uit in ware slachtpartijen onder de eigen bevolking. Elke vorm van dialoog met afvallige machthebbers wordt door de GIA uitgesloten.''

De groep Takfir war Hijra moet overigens niet verward worden met Jamaat al-Tawhid wal Jihad die gisteren via internet dreigde met aanslagen in Nederland. Al Tawhid, dat zich sinds kort beschouwt als een onderdeel van Al-Qaeda, staat onder leiding van de bekende terrorist Abu Musab al-Zarqawi, de man die verantwoordelijk wordt gehouden voor een groot deel van de ontvoeringen en onthoofdingen in Irak.

    • Wubby Luyendijk
    • Steven Adolf