Premier wil opheldering lek AIVD

Premier Balkenende heeft minister Remkes (Binnenlandse Zaken) om opheldering gevraagd over het uitlekken van AIVD-informatie naar een groep extremistische moslims.

Daarmee reageert de premier op het bericht daarover gisteren in deze krant. Hij heeft zich daaraan ,,geërgerd'', zei hij gisteravond in een interview in het tv-programma Netwerk. ,,Ik heb natuurlijk (...) direct gevraagd: hoe zit het? Zoek alles goed uit''.

Balkenende noemde het ,,haast onbestaanbaar dat informatie wordt gelekt''. Hij zei zich ,,boos'' te maken over ,,dit soort berichten'' omdat er ,,juist op het ogenblik zoveel te doen is om Nederland veiliger te maken''.

Vanmorgen riep de premier op ,,gemeentebesturen, islamitische gemeenschappen en autochtonen'' op tot ,,radicaal afwijzen van geweld''. Hij verwees naar het geweld tegen moskeeën en kerken en islamitische scholen van de laatste dagen. ,,Op deze manier zijn we on-Nederlands bezig'', aldus de premier.

Het was gisteren de tweede achtereenvolgende dag dat de premier op televisie verscheen om te reageren op de situatie in het land. Hij verzette zich tegen kritiek van oppositieleider Bos (PvdA), die Balkenende gisteren in de wandelgangen van de Tweede Kamer verweet ,,onzichtbaar'' te zijn. Hij onderstreepte dat hij zich als premier ,,nu al een paar jaar druk maakt om de vraag: hoe gaan we met elkaar om?'' Volgens Balkenende is ,,een deel van de problemen die we op het ogenblik meemaken'' dat ,,mensen uit de islamitische gemeenschap zich niet begrepen voelen.''

Balkenende heeft de ministers Remkes (Binnenlandse Zaken, VVD) en Donner (Justitie, CDA) begin deze week naar het Torentje geroepen om zich ervan te overtuigen dat ze samen optrekken. Aanleiding was dat Remkes in deze krant had gezegd dat Donner sneller geneigd is dan hijzelf vast te houden aan reeds in de wet vastgelegde grenzen. Donner en Remkes zeiden gisteren geen meningsverschillen te hebben. Zij werken samen aan een brief aan de Tweede Kamer waarin zij antwoord geven op 43 vragen over onder meer de beveiliging van Theo van Gogh en de informatie-uitwisseling tussen AIVD en lokale autoriteiten.

In afwachting van deze brief wilden Kamerleden tot vanmorgen niet reageren op het uitlekken van AIVD-informatie. Het Kamerdebat over de moord op van Gogh en de AIVD wordt naar verwachting morgen gevoerd.

VVD-minister Kamp (Defensie) heeft, in verband met de crisis in Den Haag, besloten donderdag drie uur eerder dan voorzien terug te keren uit Afghanistan. Kamp kiest zijn vertrektijd uit de Afghaanse plaats Pol-e-Khomri zodanig dat hij donderdag om vijf uur in de middag in Den Haag is – op tijd voor het wekelijkse bewindspersonenoverleg van de VVD of het Kamerdebat.

Desgevraagd verklaarde Kamp in Kabul dat ,,het nodig is om in het kabinet de problemen samen aan te pakken. Ik zou graag willen dat we in zo'n zaak niet tegen elkaar optreden. Ik hoop dat het kabinet op één lijn komt.''