Paleis op de Dam gaat dicht

Het Koninklijk Paleis op de Dam in Amsterdam gaat volgend jaar dicht voor een grootscheepse renovatie die ruim twee jaar zal duren. Daarbij wordt onder andere asbest verwijderd dat er bij de vorige renovatie in de jaren zestig juist in is gebracht. Hiervoor is 69 miljoen euro beschikbaar. Het paleis komt in de steigers te staan. Dit heeft de Rijksgebouwendienst (RGD) vanmorgen bevestigd.

De RGD had graag meteen ook de gevels, de monumentale zalen en de kunstwerken willen restaureren, maar daar bleek geen geld voor, zegt een woordvoerder. Die 69 miljoen euro komen niet uit de reguliere begroting van het ministerie van VROM, waarvan de Rijksgebouwendienst een agentschap is, maar zijn aangevraagd bij het ministerie van Financiën en geaccordeerd door de Eerste en de Tweede Kamer.

Als de werkzaamheden in het laatste kwartaal van volgend jaar beginnen, zal het paleis de derde gezichtsbepalende culturele instelling van Amsterdam zijn die ingrijpend wordt verbouwd en daarbij beperkt toegankelijk is. In diezelfde tijd wordt gewerkt aan de renovatie en nieuwbouw van het Rijksmuseum, waarvan alleen de Philips-vleugel te bezoeken is, en het Stedelijk Museum, dat tijdelijke onderdak in Post CS heeft. [Vervolg :pagina ]

:pagina ]

Renovatie

Asbest geen gevaar

[Vervolg van pagina ] Deze renovatie van het Koninklijk Paleis, dat uit 1648 dateert, maakt deels de vorige renovatie uit de jaren zestig ongedaan, omdat daarbij asbest is gebruikt. Nu wordt de asbest verwijderd en een groot deel van de technische installaties vervangen. Al sinds voorjaar 2002, na de bruiloftvan prins Willem-Alexander en Maxima, neemt de RGD in het kader van het `asbestbeheersplan' om de 3 maanden monsters. De asbest heeft geen gevaar opgeleverd voor de koninklijke gezondheid.

Bij heropening zal het paleis volgens de RGD ,,optimaal geschikt'' zijn voor de ontvangst van staatshoofden en hun gevolg, overige officiele ontvangsten en publieke openstellingen. Over de nieuwe veiligheidsvoorzieningen zegt de RGD geen mededelingen te kunnen doen. Het gebouw zal dan ook voldoen aan hedendaagse eisen op het gebied van brandveiligheid en de preventie van legionella.

De RGD is nu overleg met de gemeente Amsterdam over plaatsing van bouwketen en de aan- en afvoer van bouwmaterialen om de overlast zo veel mogelijk te beperken. Het Paleis zal in de steigers komen te staan. Voor de kunst en de ongeveer vijftien man van de bewaking en de educatieve dienst zal vervangende huisvesting worden gezocht.

    • Tracy Metz