Minister biedt excuses aan in Jamby-zaak

Minister Van der Hoeven (Onderwijs) heeft excuses aangeboden aan drie oud-ambtenaren van haar departemenht die in juni werden vrijgesproken van betrokkenheid in de zogeheten Jamby-affaire.

In een brief schrijft de minister dat voor haar vaststaat dat ,,bij u van niet-integer handelen geen sprake is geweest''. Bovendien biedt zij haar excuses aan over een brief die zij in mei vorig jaar aan de Tweede Kamer stuurde. In die brief is volgens de minister ten onrechte ,,gesuggereerd dat de tegen u gerichte verwijten terecht waren''. Die brief had niet verzonden mogen worden, schrijft Van der Hoeven.

De drie oud-ambtenaren hebben in een brief inmiddels laten weten de excuses te accepteren. Voormalig secretaris-generaal Bruins Slot deed in 2002 aangifte bij het openbaar ministerie tegen de voormalig directeur ICT van het departement en twee naaste medewerkers. De drie zouden, om een zakelijk conflict met internetbedrijf Jamby van Adam Curry op te lossen, rekeningen hebben vervalst en van een verkeerde datum hebben voorzien.

Dit deden zij om onder een overeenkomst met Jamby uit te komen om het internetproject Kennisnet uit te bouwen. Een bedrag van 495.000 euro werd onder zeven BV's van Curry verdeeld, waardoor het onder de grens van de Europese aanbestedingsnorm bleef. Tegen de drie eiste het openbaar ministerie in mei van dit jaar geldboetes tot 2.000 euro.

De verdachten hielden echter vol dat zij louter in opdracht van hun toenmalige baas, directeur-generaal Jan Vrolijk, de rekeningen hadden opgesteld. Ook oud-minister Hermans zou betrokken zijn bij de affaire door een mondelinge overeenkomst met Jamby te sluiten. De rechter gaf hen daarin gelijk en vond het ongeloofwaardig dat de superieuren van de oud-ambtenaren niets van de zaak geweten hadden. Gisteren hebben de drie een gesprek met Van der Hoeven gehad, waarmee de kou definitief uit de lucht is.

Secretaris-generaal K. van der Steenhoven heeft een notitie geschreven met daarin lessen voor de toekomst voor het departement. Zo vindt hij dat de interne communicatie moet verbeteren en de angst onder ambtenaren voor een ,,afrekencultuur'' moet worden weggenomen. Ambtenaren roept hij op voortaan hun leidinggevende te durven tegenspreken. Tegelijkertijd moeten leidinggevenden de verantwoordelijkheid nemen voor fouten die lagere ambtenaren maken. Volgende week debatteert de Tweede Kamer over de Jamby-affaire.