`Meer subsidie Muziekgebouw aan het IJ'

In een gecombineerde brief adviseren de Amsterdamse Kunstraad en de Raad voor Cultuur aan wethouder Belliot (cultuur) en staatssecretaris Van der Laan (cultuur) meer subsidie te geven aan het Muziekgebouw aan 't IJ, dat in mei wordt geopend.

De raden adviseren voor 2005-2008 een totaal van 2,75 miljoen subsidie toe te kennen, waarin jaarlijks twee ton euro extra subsidie van het Rijk is ingeruimd voor de programmering van het gebouw. Daaraan wordt als voorwaarde verbonden dat een extern deskundige wordt belast met de ontwikkeling van een overkoepelende artistieke visie. Hij/zij moet ook de organisatiestructuur en de relatie tussen het beheer van het gebouw, dat eigendom is van de gemeente Amsterdam, en zijn bespelers onder de loep nemen.

,,Op dit moment is de invulling van de programmering en de exploitatie van het Muziekgebouw te onduidelijk'', zegt Ton Boersma, voorzitter van de Amsterdamse Kunstraad. ,,Een echte beoordeling van de plannen voor het Muziekgebouw hebben wij niet kunnen maken, omdat die plannen eenvoudigweg niet helder genoeg zijn.''

Dat was ook al het oordeel van de Raad voor Cultuur in april, in het advies over de subsidieaanvraag van het Muziekgebouw voor de Cultuurnota 2005-2008. Jan Wolff, directeur van de IJsbreker en initiatiefnemer en projectleider van het Muziekgebouw, is blij met het extra geld, maar woedend over de inhoud van het advies. ,,Het zit vol onjuistheden. Ik heb, mét een commissie externe deskundigen, weloverwogen plannen gemaakt. De onduidelijkheden die daar nog inzitten hangen samen met de manier waarop de Raad voor Cultuur is omgesprongen met verscheidene muziekensembles. Zij weten nu pas waar zij financieel aan toe zijn, en nu kunnen we dus pas invullen wie wanneer speelt. Wat betreft het beheer van het gebouw bewijst het Muziektheater dat het ineffeciënt is daarvoor een aparte bestuurslaag in te stellen. We moeten van het Muziekgebouw geen monsterlijke bureaucratische organisatie maken. Vooralsnog gaat de ontwikkeling van het Muziekgebouw dus gewoon op oude voet door. Er zijn altijd nog verstandige ambtenaren die wél begrijpen wat hier speelt.''

Eerder dit najaar maakten verschillende beoogde gebruikers van het Muziekgebouw bekend de huren niet te kunnen betalen als gevolg van verminderde subsidie in het nieuwe kunstenplan. Henk Heuvelmans, directeur van de stichting Gaudeamus voor eigentijdse muziek: ,,Als de huurprijs lager en gedifferentieerder wordt, komen we erg graag. Het Muziekgebouw moet hét huis worden voor de actuele muziek in al zijn verschijningsvormen. Maar ik ben het met de raden eens dat er meer samenspel tussen de bespelers moet komen.''

Heuvelmans begrijpt de roep om een `artistiek leider'. ,,Met een verzameling losse programmma's van verschillende ensembles bereik geen samenhang.'' Een onafhankelijke beheerstichting voor het Muziekgebouw lijkt hem geen goed idee. ,,Beheer en programmering hangen samen. Onafhankelijk beheer betekent dat er meer geld verdiend moet worden. Voor je het weet worden er hondenshows georganiseerd. Dat zou doodzonde zijn.''

Het ASKO/Schönberg Ensemble, dat eveneens vreesde niet te kunnen verhuizen, hoorde vorige week dat een deel van de beoogde subsidiekorting wordt teruggedraaid. Zakelijk directeur Willem Hering is optimistisch: ,,Kantoor houden, repeteren en spelen in het Muziekgebouw is voor ons een diep gekoesterde wens. Ik hoop binnen enkele weken tot een besluit te kunnen komen. Dat extra geld voor de programmering was een must. Het Muziekgebouw is groot. We moeten nu niet ruziën, maar er met zijn allen de schouders onderzetten.''