Macedonië

In het artikel `Macedonië dreigt te worden opgedeeld' (6 november, pagina 5) wordt de burgemeester van Struga geciteerd met de zin: ,,Albanezen komen dan aan de macht in West-Macedonië, de Slavische Macedoniërs in Oost-Macedonië.'' De burgemeester zegt het woord `Slavische' in deze zin niet te hebben gebezigd.