Krans van raadsleden bij beeld Pim Fortuyn

Gemeenteraadsleden van Leefbaar Rotterdam, CDA en VVD in Rotterdam hebben gisteravond ter nagedachtenis aan Theo van Gogh een krans gelegd bij het standbeeld van Pim Fortuyn. De krans droeg als tekst `Eeuwig Zonde'.

De kranslegging gebeurde in de avondpauze van de begrotingsbehandeling in de gemeenteraad. Tijdens die begrotingsbehandeling, die twee volle dagen duurt, herinnerde fractieleider Ronald Sørensen van Leefbaar Rotterdam eraan dat Theo van Gogh ,,Pim Fortuyn liefkozend de goddelijke kale noemde''. ,,Om duidelijk te maken dat wij prioriteiten hebben'' trok Sørensen een moties van zijn fractie terug.

Leefbaar Rotterdam kwam daarop met één motie `concrete maatregelen tegen extremisme'. De fractie roept daarin het Rotterdamse college van B en W op ,,leiderschap te tonen'' door ,,extremistische elementen te isoleren en te neutraliseren'', ,,gevoelens van onveiligheid te verminderen'' en ,,de informatiepositie van de gemeente te verbeteren''.

Daags voor de begrotingsbehandeling zijn alle gemeenteraadsleden door de politie geïnformeerd over hun veiligheid. Ze hebben een speciaal telefoonnummer gekregen dat ze kunnen bellen in geval van acute dreiging. Voor zover bekend wordt alleen het extreem rechtse, van Leefbaar Rotterdam afgescheiden raadslid Michiel Smit regelmatig bedreigd. Deze haatmails worden nu allemaal nagetrokken.

Het stadhuis in Rotterdam is sinds gisteren alleen nog toegankelijk via metaaldetectiepoortjes. Van iedereen die naar binnengaat wordt de tas gecontroleerd. Bij detoegang tot de publieke tribune van de raadszaal staat wederom een detectiepoortje.

In Rotterdam zijn tot nu toe bij één moskee en bij twee kerken pogingen tot brandstichting gedaan.