Knikkers voor Europa

Waar halen onze kinderen straks hun welvaart vandaan? In de gymzaal van een basisschool zet Teleac in de aflevering in de serie Welvaart 2025 twee vertegenwoordigers van verschillende, zo niet tegenovergestelde manieren van zakendoen tegenover elkaar. Dat zijn de Amerikaanse Nancy McKinstry (45), bestuursvoorzitter van uitgeverij Wolters Kluwer die in 25 landen opereert, en Donald Kalff (57), auteur van het veelbesproken boek Onafhankelijkeid voor Europa. Het einde van het Amerikaans ondernemingsmodel. Hoewel dit boek ongetwijfeld de aanleiding was om hem voor de uitzending uit te nodigen, blijft het om raadselachtige reden onvermeld.

Het is goed opletten geblazen tijdens de uitzending, je mag niet gaan plassen of een pilsje uit de ijskast halen, want de momenten dat het spannend wordt, of dat het (bijna) tot een gesprek komt tussen de twee opponenten, zijn zo schaars dat je ze zó hebt gemist. Terwijl de gechargeerde veronderstelling die interviewer Jeroen Smit ze voorlegt – Amerikanen dromen van het opzetten van een groot bedrijf, Europeanen van hun vroegpensioen – genoeg potentieel vuurwerk biedt.

McKinstry grossiert in beleefde dooddoeners. Over de noodzaak bereid te zijn tot verandering, over het fijne zakendoen in Nederland en over haar goede verhouding met de aandeelhouders van het bedrijf, die volgens haar vooral uit zijn op `begrip' voor de strategie van de leiding. Laat ik nou altijd hebben gedacht dat het aandeelhouders om rendement te doen was.

Als de kijker in deze suffe uitzending een reddingsboei krijgt toegeworpen, dan is dat de heldere uiteenzetting van Donald Kalff. Zijn stelling is dat Europa het heel goed doet en het niet moet hebben van het kortetermijndoel van een hogere prijs per aandeel.

Tot slot mogen de geïnterviewden tien knikkers verdelen over zes thema's: infrastructuur, leefklimaat, onderwijs, de verhouding markt/overheid, internet en Europa. McKinstry kiest voor alles een beetje, Kalff gooit de helft op Europa. De kijker had niet anders verwacht.

Welvaart 2025, de fantasie van... Teleac, Ned.1, 23.10-23.40u.

    • Tracy Metz