Keuring van WAO'ers moet anders

Uitkeringsinstituut UWV moet zijn keuring van arbeidsongeschikten aanpassen. Het hoogste rechtscollege voor sociale zekerheid veroordeelde gisteren de methode die keuringsartsen sinds 2002 gebruiken.

Deze uitspraak kan gevolgen hebben voor WAO'ers die sindsdien protest hebben aangetekend tegen de beoordeling.

De hervorming van de WAO is een belangrijke doelstelling voor dit kabinet omdat nu zo'n 10 procent van de Nederlandse beroepsbevolking in meer of mindere mate arbeidsongeschikt is. De keuringsmethode die gisteren door de Raad aan de kaak is gesteld, wordt ook gehanteerd bij de omvangrijke herkeuring die in oktober is begonnen en tot 2007 duurt. Daarbij gaat het om circa 400.000 WAO'ers op een totaal van 776.000.

De Centrale Raad van Beroep eist dat het UWV (het instituut dat regelingen over werkloosheid en arbeidsongeschiktheid moet uitvoeren) voor juli 2005 zijn methode aanpast, maar trekt de methode niet in zijn geheel in twijfel. De uitvoeringsinstantie beraadt zich op het vonnis.

Volgens een woordvoerder van de Centrale Raad liggen er ,,nog veel zaken bij de rechtbank te wachten op de uitslag van deze zaak''. Dit zijn WAO'ers die protest hebben aangetekend tegen hun beoordeling en door dit vonnis meer kans hebben om in het gelijk te worden gesteld. Hoeveel dit er zijn kon het UWV vanmiddag nog niet zeggen.

Bij een keuring beoordeelt een arts zeventig verschillende `functies', zoals het maximale gewicht dat iemand kan tillen of de maximale tijd dat iemand zich kan concentreren. De Raad heeft verschillende punten van kritiek op die methode. Zo gaat de arts uit van een normale situatie, terwijl een arbeidssituatie meestal meer druk op iemand legt. Daarnaast komen de `functies' die de arts gebruikt niet overeen met de indeling die de arbeidsdeskundige in de volgende stap van de beoordeling hanteert.

Daarnaast vindt de Raad het niet juist dat de arbeidsongeschiktheid bij de beoordeling deels in getallen moet worden uitgedrukt, omdat dat in praktijk moeilijk blijkt te zijn.