Hoge Raad bevestigt Clickfondsoordeel

Werknemers die grotere sommen geld aannemen zonder dat te zeggen tegen hun werkgever, kunnen worden veroordeeld wegens `niet-ambtelijke omkoping', ook als niet duidelijk is voor welke `wederdienst' ze zijn omgekocht. Dat valt op te maken uit een arrest van de Hoge Raad dat gisteren is gewezen in een van de Clickfondszaken, het grote `beursfraudecomplex' uit 1997.

De kwestie draait om enkele personen uit de financiële wereld. Ze zouden een van de Clickfonds-hoofdverdachten, effectenhandelaar E. Swaab, hebben voorzien van tips over transacties. In ruil daarvoor werden ze beloond met grote sommen contant geld. In de rechtszaken is nooit aangetoond of er inderdaad financiële informatie is doorgesluisd. Toch volgden zowel rechtbank als gerechtshof de redenering van het openbaar ministerie dat er sprake was van omkoping. De Hoge Raad heeft dat nu bevestigd.

Andere Clickfondszaken lopen nog bij het hoogste rechtscollege. De processen tegen de laatste twee hoofdverdachten moeten eerst nog door het Gerechtshof worden behandeld. Dat gebeurt waarschijnlijk begin volgend jaar.