Geen referendum levensloopregeling

Het plan van de oppositiepartijen PvdA, SP en GroenLinks om een referendum te organiseren over de VUT, het prepensioen en de levensloopregeling gaat niet door. Nu het kabinet met de sociale partners een sociaal akkoord heeft gesloten, is een referendum overbodig geworden. Tweede-Kamerlid Bussemaker (PvdA) vindt dit ,,jammer, maar vanzelfsprekend''.